Nyheter:

KAN FORSVINNE: Et arbeidsutvalg som har sett på disiplinære tiltak i Forsvaret ønsker å fjerne arrest som refselsesform.
KAN FORSVINNE: Et arbeidsutvalg som har sett på disiplinære tiltak i Forsvaret ønsker å fjerne arrest som refselsesform.

Vil fjerne «kakebua» fra loven

Arrest som refselse er i strid med menneskerettighetene, mener arbeidsutvalg.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Tirsdag 9. mars overleverte arbeidsgruppen for revisjon av disiplinærloven og lov om politimyndighet i Forsvaret sin rapport til forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Av endringer anbefales det blant annet å fjerne arrest som refselsesmiddel, å styrke den fornærmedes rettsstilling ved å blant annet innføre klageadgang for den som er fornærmet i en disiplinærsak og å forenkle og digitalisere klage- og kontrollordningen.

«Av øvrige endringer foreslår arbeidsgruppen at refselsesmidlene i det vesentlige videreføres, men med den viktige endring at arrest utgår som refselsesmiddel i både fredstid og krigstid», står det i rapporten.

Les også: Utvalg vil legge ned Generaladvokatembetet

Utvalget begrunner endringen med at arrest som refs må regnes som frihetsberøvelse, og strider derfor mot menneskerettighetene.

– Frihetsberøvelse må kunne overprøves i en domstol, og vil innebære en komplisert og omfattende prosess. Tanken er at hvis noe er så alvorlig at det kan føre til fengsling, bør det over i straffesakssporet, sier Utvalgets leder, tidligere generaladvokat Lars Morten Bjørkholt, til Forsvarets forum.

Forsvaret sluttet praksisen med å bruke arrest som refselsesform i 2018. Da ble mangel på egnede lokaler oppgitt som en av årsakene.

Powered by Labrador CMS