Slutt på «kakebu»

Fra 1. januar er det slutt på å bruke militær arrest som refselsesmiddel i Forsvaret.

Publisert Sist oppdatert

«Kakebu» skal altså bort som straff fra neste år. Bare ved fyll og øyeblikkelig behov ved innbringelse skal arrestlokalet brukes. Eller som subsidiært refselsesmiddel dersom bøter ikke betales. Forsvarssjefen tar forbehold om at nyordningen skal gjelde i fredstid og ved dagens beredskapsnivå.

– I fjor ble 84 prosent av refsene gjort opp ved bøter, mens arrest ble brukt i bare knapt fire prosent av de 426 innrapporterte sakene. Bøter, irettesettelse og frihetsberøvelse (ikke få gå ut av leir eller fartøy) er fortsatt gode refselsesmidler, sier generaladvokat Lars Morten Bjørkholt.

I fjor ble 84 prosent av refsene gjort opp ved bøter, mens arrest ble brukt i bare knapt fire prosent av de 426 innrapporterte sakene


Han legger til at mange andre land også fjerner seg fra den tradisjonelle kakebua, den militære rettspleien blir mer og mer sivilisert.

Sigurd Svensen,&nbsp;<SPAN style=&#34;COLOR: &#34;>landstillitsvalgt</SPAN>
Sigurd Svensen, landstillitsvalgt

– Dette er positivt. Vi skal på landsstyremøtet denne uka også behandle spørsmålet om høytlesing av refs på oppstilling. Det oppfattes av mange som en gapestokk, sier Svensen.

En begrunnelse for å slutte og bruke arrest er også det faktum at det i flere avdelinger ikke finnes hensiktsmessig arrestlokale. Dermed er det vanskelig å oppnå likebehandling for samme type forseelse, og en slik mangel på likebehandling regnes av forsvarssjefen som uheldig.