Valg 2021

HÆREN: Arbeiderpartiet går til valg på å satse spesielt på å utvikle Hæren til en moderne, mobil og slagkraftig landmilitær styrke, sier Anniken Huitfeldt (AP).
HÆREN: Arbeiderpartiet går til valg på å satse spesielt på å utvikle Hæren til en moderne, mobil og slagkraftig landmilitær styrke, sier Anniken Huitfeldt (AP).

– Forsvaret trenger nå flere folk

Selvstyrte våpen, kunstig intelligens og biologiske og medisinske gjennombrudd vil kunne forandre kriger og konflikters vesen, mener Aps forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt.

Publisert Sist oppdatert

I forkant av stortingsvalget 13. september, har Forsvarets forum sendt ti spørsmål til alle de politiske partiene som er representert på Stortinget. Her svarer Arbeiderpartiets forsvarspolitiske talsperson Anniken Huitfeldt.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– Hva er den viktigste forsvarspolitiske saken for ditt parti?

– Under høyreregjeringen har Forsvaret faktisk krympet med 200 ansatte, ifølge Nato-tall fra juni. Forsvaret trenger nå flere folk – det er det viktigste enkelttiltaket for raskt å øke forsvarsevnen. Arbeiderpartiet går til valg på en ambisiøs opptrappingsplan for ansatte og vernepliktige i Forsvarets operative ledd (1100 flere årsverk fram mot 2024) – og samtidig iverksette treffsikre tiltak for å beholde flinke folk i Forsvaret.

– Er det noen avdelinger i Forsvaret det bør satses mer på?

– Solberg-regjeringens langtidsplan i 2016 manglet en plan for Hæren og i langtidsplanen i 2020 manglet en plan for Sjøforsvaret. Hæren har gjennomgående blitt nedprioritert de siste åtte årene – viktige veivalg og investeringer har blitt utsatt gang på gang. Arbeiderpartiet går derfor til valg på å satse spesielt på å utvikle Hæren til en moderne, mobil og slagkraftig landmilitær styrke, inkludert egen helikopterstøtte, på at Heimevernet skal tilføres flere ressurser til bedre utstyr og mer trening, og på å sette Sjøforsvaret bedre i stand til å ivareta norsk råderett over våre store hav- og kystområder og kompensere for fregatthavariet i 2018. Samtidig må vi advare mot overdreven «forsvarsgrenisme» og manglende helhetstenking: Norge skal ikke forsvares av de enkelte forsvarsgrener, men av Forsvaret i felleskap.

– Hva er den største sikkerhetspolitiske trusselen Norge står overfor, og hvordan bør den håndteres?

– Det sikkerhetspolitiske landskapet rundt oss er i endring og har blitt mer uforutsigbart. Trusselbildet har blitt mer sammensatt. En klok sikkerhets- og forsvarspolitikk må være innrettet for å kunne håndtere ikke bare én, men flere typer trusler og scenarier. For å kunne møte nye og mer sammensatte trusler trenger Norge et sterkt forsvar, moderne utrustet og med høykompetent personell.

– Er noen trusler mot Norge undervurdert?

– I klisjeen heter det at generaler alltid forbereder seg på å føre forrige krig. Det er heldigvis ikke en treffende analyse av Forsvaret i dag, men verden er inne i en teknologisk revolusjon med store konsekvenser for både vårt eget forsvar og trusselbildet vi står overfor. Norge utsettes allerede for daglige trusler i det digitale rom. Selvstyrte våpen, kunstig intelligens, posisjoneringsteknologi, nye materialer og biologiske og medisinske gjennombrudd vil kunne forandre kriger og konflikters vesen.

– Har Norges engasjement i Afghanistan vært vellykket?

– Etter Talibans maktovertakelse er det nå tid for selvransakelse for hele Nato-fellesskapet. Gjennom 20 år lyktes vi med å forhindre at Afghanistan ble et oppmarsjområde for internasjonal terrorisme, men vi lyktes åpenbart ikke med å bygge et stabilt afghansk styresett.

– Bør Norge bruke mer eller mindre penger på forsvar?

– Med Arbeiderpartiets alternative budsjetter i 2014–21 ville forsvarsbudsjettet i 2021 vært 2,3 milliarder kroner større – og Forsvaret ville hatt ni milliarder mer å rutte med i LTP-perioden 2021–25. Arbeiderpartiet slutter opp om Natos toprosentmål og vil være en pådriver for langsiktig balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og økonomiske rammer.

– Bør Norge være medlem av Nato?

– Ja, vi klarer oss ikke best alene. Norsk Nato-medlemskap ligger til grunn for at Arbeiderpartiet skal ta regjeringsansvar.

– I hvilken grad bør Norge delta i militære oppdrag utenfor Natos nærområder?

– Forsvarets hovedoppgave er forsvaret av Norge, men vi er for at Forsvaret deltar i felles innsats for internasjonal fred og sikkerhet. Antallet norske soldater i internasjonale operasjoner er nå på laveste nivå på over 40 år.

– Bør Norge avvikle verneplikten?

– Nei, Arbeiderpartiet er for et forsvar basert på allmenn verneplikt. Det sikrer folkelig forankring og gir Forsvaret en unik mulighet til å rekruttere dyktige ansatte.

– Hvor mener du man kan kutte/spare penger i Forsvaret?

– Forsvaret har de siste tiårene vært «norgesmestre» i effektivisering. Basestrukturen er lagt om og store midler er frigjort. Arbeiderpartiet vil fortsette å stille krav om effektivisering i forsvarssektoren, men Forsvaret skal selv få bruke frigjorte midler til for eksempel investeringer. Flate kutt som i høyreregjeringens «avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform» er ikke effektiv effektivisering.

Les intervjuene med de andre partiene:

Christian Tybring-Gjedde (Frp): Vil styrke Cyberforsvaret, E-tjenesten og spesialavdelingene

Geir Toskedal (KrF): – Den ikke-millitære trusselen er høyest nå

Powered by Labrador CMS