I Sør-Afrika er målet 50-50

Det sørafrikanske forsvaret har drøyt 25 prosent kvinner. Men målet er like mange kvinner som menn.

– Forsvaret skal være for hele Sør-Afrika. Da bør kvinner og menn være like godt representert, sier brigader Mninimzi Sizani. 

– For at Forsvaret skal bli et mikrokosmos av samfunnet, trenger vi flere kvinner, sier oberstløytnant Alex Makhosi. 

De er ved FN-hovedkvarteret i New York. Sizani er forsvarsråd for Sør-Afrika, Makhosi er assisterende forsvarsråd. 

FN satte i 2018 klare mål: 15 prosent av alle observatører og stabsoffiserer skal være kvinner. 

– Flere kvinner er det viktigste tiltaket for å bedre sikkerheten i FN-operasjoner, sa FN-sjef Jean-Pierre Lacroix til Forsvarets forum i fjor.

Så øker målet med 1 prosent hvert år frem til 2028. Da skal 25 prosent være kvinner. Også blant soldater i operasjoner har FN satt mål: 5,25 prosent skal være kvinner. 

Sør-Afrika innfrir på begge fronter. De har 19,4 prosent blant observatører og stabsoffiserer. Og i FN-operasjoner er 13,4 prosent av soldatene fra Sør-Afrika kvinner. Det er langt flere enn de andre store bidragsyterne i FN, men det betyr ikke at det sørafrikanske forsvaret er fornøyd. 

I dag er en av fire soldater i det hjemlige forsvaret kvinner. Målet er en av to. 

– Vi har en historie hvor store deler av samfunnet har vært forbeholdt et mindretall. Det gjaldt også de militære styrkene. De barrierene er borte. Derfor er holdningen at både forsvar og politi skal være for hele befolkningen. Vi vil ha 50/50. Det er helt bevisst politikk. Hvis vi setter målet lavere, mener vi ikke alvor, sier Sizani. 

Vi vil ha 50/50. Det er helt bevisst politikk. Hvis vi setter målet lavere, mener vi ikke alvor


– For oss handler det om hva slags Sør-Afrika vi ønsker å ha. 

– Gjør flere kvinner det sørafrikanske forsvaret bedre? 

– Ja, det mener vi. Vi vil rekruttere de beste, da må vi også kunne velge blant kvinnene. Og når vi består av både kvinner og menn, mobiliserer vi hele befolkningen. Da blir vi et forsvar for alle, sier Sizani. 

Når vi består av både kvinner og menn, mobiliserer vi hele befolkningen. Da blir vi et forsvar for alle


– I FN-operasjoner er flere kvinner helt avgjørende. FN skal hjelpe sivile i områder hvor kvinner og barn er overrepresentert. Det klarer vi ikke hvis vi bare sender menn. 

Sizani og Makhosi forteller om sjefen for den sørafrikanske styrken som er på FN-oppdrag i Kongo. Hun er kvinne. 

– Hun er i tøffe kamper hver dag. Hun står ikke tilbake for noen av sine mannlige kolleger, sier Makhosi. 

Norge har satt mål om 30 prosent kvinner i krigsskole- og befalsskoleutdanning - på kort sikt. Les mer her

Få også med deg dette debattinnlegget:
– Vi trenger ikke et måltall på hvor mange prosent kvinner vi skal ha i Forsvaret, skriver troppssjef Cecilie Wang Wergeland.

LEDET kvinnenettverk

– Mange av landene i Afrika har kommet langt når det gjelder å få flere kvinner inn i Forsvaret. Sør-Afrika er ett eksempel, sier Mette Birkelund O'Connor. 

Hun er assisterende militærråd ved den norske FN-delegasjonen i New York. Der har hun blant annet vært med på å starte et nettverk for kvinner som jobber med militære fredsbevarende operasjoner. Siden september i fjor har hun ledet det. «Women Military Network» består av 25 kvinner – noen sivile, noen militære. De møtes en gang i måneden for blant annet å diskutere hvordan medlemslandene og FNs sekretariat kan jobbe for å øke kvinneandelen. I tillegg arrangerer de seminarer. Kristin Lund, FN-styrkesjef i Midtøsten har vært gjest. 

– Generalsekretæren i FN (Antonio Guterres, red. anm.) er veldig opptatt av å få flere kvinner inn i FN-operasjoner. Hovedgrunnen er at det vil gjøre FNs operasjoner mer effektive. Men flere land sliter med å nå målet om 16 prosent i 2019. Det gjelder også Norge, sier hun. 

Norge har i dag 12,8 prosent kvinner blant stabsoffiserer og observatører. Blant soldater har derimot Norge hele 18,2 prosent kvinner. Det skyldes transportbidraget som er i Mali. 

– Derfor er slike nettverk viktige. Jeg opplever at det vi har etablert, bidrar positivt. 

– Hvordan skal flere nå 16 prosent?

– Flere kvinner må inn i det enkelte lands militære styrker, bare slik kan antallet kvinner i operasjoner økes. Den jobben må gjøres nasjonalt. Og så kan ett tiltak være å lage en «kompetanse-hub» med folk som har vært ute i operasjoner. Som har den erfaringen FN trenger. 


Etiopia og Ghana på topp

Det landet som stiller klart flest kvinnelige stabsoffiserer og observatører i FN-operasjoner, er Etiopia (58 kvinner). Ghana er på en god andreplass. Og det er Afrika, Asia og Sør-Amerika som i stor grad dominerer listene over kvinner i FN-operasjoner, både i antall og prosent. 

Flere typiske «vestlige» FN-land stiller svært få kvinner. Portugal, Spania og Østerrike bidrar ikke med noen. 

– Opplever du at FN-land er opptatt av 16-prosent-målet? 

– En militærkollega sa det slik: Mange støtter 16-prosent-målet utad. Det er vanskeligere å gjøre noe med det nasjonalt. 

– Vi må huske på at vi har kommet ganske langt når det gjelder likestilling i Norge. Men det har tatt tid, og det har ikke vært gratis.

En militærkollega sa det slik: Mange støtter 16-prosent-målet utad. Det er vanskeligere å gjøre noe med det nasjonalt 

Mette Birkelund O'Connor har vært fire år i New York. I sommer kommer hun hjem til Norge. Da går hun tilbake til Forsvarsdepartementet.