Her starter jobben med å mekanisere Brigade Nord

Om ikke lenge vil man se de første synlige tegnene på at brigaden endres.

Publisert Sist oppdatert

Mekaniseringen vil påvirke oss fremover i større og større grad når vi starter kompetansehevingen dette kvartalet, sier bataljonssjef Erling Nervik, som før sommerferien er ferdig som bataljonssjef for 2. bataljon.

Nylig skrev Forsvarets forum at innen januar 2021 skal 2. bataljon være mekanisert. Det vil si at bataljonen går fra å være lett infanteri til en bataljon oppsatt med kampvogner. Nervik forteller at arbeidet rundt mekaniseringen allerede pågått en tid.

– Vi har gjort de forberedelsene og de grep vi mener er nødvendig så langt.

Mekaniseringen involverer hele Brigade Nord, men vil medføre de største endringene for 2. bataljon og tilhørende samvirkesystem. For Nervik kommer ikke mekaniseringen som noen nyhet, da planene ble kjent da forrige langtidsplan for Forsvaret ble lagt fram.

Les også: Stopper innrykk av nye soldater til 2. bataljon

FREMDRIFT

Denne uken har brigadeledelsen og bataljonssjefene vært samlet i Skjold leir for å diskutere framdriften for mekaniseringen.

De synlige tegnene i form av nytt materiell vil dukke opp allerede før sommeren. Noe av dagens materiell i 2. bataljon vil bli satt på lager.

– Vi har snakket om materiell, personell, infrastruktur og utdanning. Alt dette er viktige innspill i det videre arbeidet som vi skal gjøre og som forhåpentlig i løpet av et par uker resulterer i at vi har en plan for mekaniseringen, sier brigader Lars Lervik, som er sjef for Brigade Nord.

På mange måter er møtet startsignalet for mekaniseringen.

– Vi har diskutert det overordnede tidligere. Nå diskuterer vi detaljene på hvordan dette skal se ut og hva skal vi gjøre først. Det er samtidig viktig for meg å høre hva bataljonssjefene tenker, sier brigadesjefen.   

– Materiell vil både dra og komme til Skjold før sommeren. Men mesteparten vil komme utover høsten, fortsetter han.

MÅ BYGGE NOE NYTT

Nytt utstyr betyr også at man må gjøre endringer på bygningsmassen i Skjold leir. Blant annet ny vaskehall og flerbrukshall, større kapasitet på verksted og utvikling av skyte- og øvingsfeltet i Mauken.

– Mest sannsynlig blir det ikke de store endringene akkurat i år, men det må skje en del ting med infrastrukturen på Skjold. Dette kombinert med en 2. bataljon som fortsetter med fornyet styrke, sier Lervik.

Samtidig er nederlendere til stede i egen leir like ved Skjold.

Det skjer mye lokalt her. At vi satser på Skjold opplever jeg blir mottatt positiv både lokalt og regionalt.

Fikk du med deg denne saken? Slik ser brigadesjefen for seg Brigade Nords framtid

MOBILISERINGSBATALJON?

Flertallet på Stortinget har tidligere vært enig i at 2. bataljon i Brigade Nord skal gjøres om fra en lett infanteriavdeling til en mekanisert bataljon basert på stor grad av mobiliseringsdisponert personell. Det vil si at 2. bataljon tømmes for soldater, og man baserer seg på å kalle inn reservister om det blir nødvendig.

Men flere politikere har imidlertid signalisert at 2. bataljon skal fortsette fullt oppsatt, det vil si ikke å bli basert på mobiliseringsdisponert personell. 

I det fagmilitære rådet som ble lagt fram i fjor høst har i tillegg forsvarssjefen ønsket seg fem nye manøverbataljoner. Det rimer dårlig med å gjøre 2. bataljon om til reserveavdeling.

Bataljonssjef Nervik er glad for at forsvarssjefen har vært tydelig i denne saken.

– Det gjør jo selvfølgelig noe med motivasjonen og innstilling til de ansatte når deres egen forsvarssjef er så overtydelig på hva han mener. Det motsatte hadde vært mer utfordrende, sier Nervik, som får støtte fra brigadesjefen:

– Jeg synes forsvarssjefen har vært forbilledlig klar på hva han ønsker med Forsvaret, derunder også Hæren. Det er behov for å styrke og blant annet å beholde 2. bataljon og mekanisere hele brigaden, sier Lervik.

SKIFTER IKKE NAVN

– Har det påvirket rekrutteringen til 2. bataljon at det i nåværende langtidsplan er ment at den skal ha mobiliseringsstatus?

– Det påvirker avdelingen å stå i stadige endringer. Men jeg vil påstå at til tross for dette så ligger det en egen kraft her som gjør at 2. bataljon er der vi er i dag og samtidig kan ta inn over oss det som kommer. Vi vært gjennom dette flere runder. Nå er mitt ønske at man klarer å holde fast ved det man beslutter over en lengre periode enn det som vi er blitt utsatt for fram til nå, sier Nervik.

Og om noen skulle være i tvil; 2. bataljon skifter ikke navn selv om den nå skal mekaniseres.

– Jeg ser ingen grunn til å bytte navn på en avdeling som vi har hatt her siden 1953. Det har ikke vært noe tema, sier brigadesjef Lervik.