Nyheter

STYRKING: Den påtroppende regjeringen ønsker å øke antallet soldater i Heimevernet betraktelig. Bildet viser Heimevernssoldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 under «øvelse Hafrsfjord»
STYRKING: Den påtroppende regjeringen ønsker å øke antallet soldater i Heimevernet betraktelig. Bildet viser Heimevernssoldater fra Agder og Rogaland heimevernsdistrikt 08 under «øvelse Hafrsfjord»

Ny regjering ønsker 8000 flere HV-soldater

Støre-regjeringen ønsker 45.000 soldater i Heimevernets områdestruktur, i motsetning til de 37.000 som er skissert i langtidsplanen for forsvarssektoren.

Publisert Sist oppdatert

Heimevernet kan øke med 8000 soldater de neste årene. Det er om den påtroppende Støre-regjeringen får det som de vil. Senterpartiet gikk til valg på at de vil ha 50.000 soldater i Heimevernet (HV).

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

I regjeringsærkleringen «Hurdalsplattformen» presenterer den nye regjeringen sin politikk som de skal ta utgangspunkt i de neste fire årene. Der står blant annet at partiene ønsker å:

«Øke Heimevernets områdestruktur til 45.000 soldater. For å møte behovet for et tilstrekkelig antall personell i Heimevernet, skal det vurderes å opprette en egen utdanningskapasitet».

Denne politikken står i motsetning til Forsvarets langtidsplan for 2021-2024 som ble vedtatt i desember 2020.

Der står det at Heimevernet skal «videreføres med elleve heimevernsdistrikter innenfor en ramme på 37.000 befal og mannskaper i områdestrukturen». I tillegg er det 3000 befal og mannskaper i innsatsstyrkene.

Om Støre-regjeringen får det som den vil, blir dette en økning på 8000 soldater i Heimevernets områdestruktur.

Støre-regeringen skriver at de ser på det som viktig å styrke Heimevernets kapasiteter.

– Heimevernet må moderniseres som en territoriell styrke med lokalkunnskap og nærvær over hele landet. Det er strategisk viktig å sikre nærværet og kampkraften i Troms og Finnmark, står det i regjeringserklæringen.

Les mer: Dette sier den nye regjeringsplattformen om Forsvaret

Powered by Labrador CMS