Nyheter:

Soldater fra Heimevernet under en øvelse Vestfold i 2019.
Soldater fra Heimevernet under en øvelse Vestfold i 2019.

Rapport: Heimevernet mangler tusen lagførere med riktig utdannelse

– Vi mener at det skal være realistisk å dekke gapet innen utgangen av 2021, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen.

Publisert

Mangelen på personell med rett kompetanse i Heimevernet (HV) ble omtalt i Ombudsmannsnemdas innberetning for 2019.

– I nemdas møte med sjef HV gis det grunn til bekymring over at HV har en underdekning på 1000 – ett tusen – lagførere, står det i innberetningen.

Kommunikasjonssjef Grosberghaugen i HV forklarer at de har lagførere, men at ikke alle har den formelle utdanningen.

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Kontakt oss på [email protected] eller kryptert gjennom appen Signal på +4745204315.

Grunnen til den såkalte underdekningen strekker seg tilbake til 2005 da det i kvalitetsreformen ble satt nye krav til personellet. Lagførere skulle være sersjanter eller ha kompetanse tilsvarende dagens OR-5.

Da var det større tilgang på befal fordi de andre forsvarsgrenene utdannet flere, mens grenene nå i større grad utdanner til eget behov. Det henger sammen med at det generelt har vært en dreining bort fra det gamle mobiliseringsdisponerte forsvaret.

Situasjonen nå er at HV har menneskene de trenger til å være lagførere og noen av disse har vært lagførere i flere år, men som altså ikke har den formelle kompetansen som er krevet i henhold til bestemmelsene i kvalitetsreformen. Underdekningen på rundt tusen lagførere har ligget relativt stabilt de siste årene.

– Alle lagførerne våre har ikke den riktige utdanningen. Det er imidlertid viktig å påpeke at mange lagførere uten formell utdanning gjør en meget god jobb som lagførere, sier Grosberghaugen og legger til:

– I tillegg har mange av disse relevant sivil ledererfaring. En vurdering av realkompetansen til den enkelte er derfor også et av flere virkemiddel for å lukke dette gapet.

Visste du at vi sender ut nyhetsbrev hver morgen med de viktigste forsvarsnyhetene? Meld deg på her.

Vi mener at det skal være realistisk å dekke gapet innen utgangen av 2021, sier kommunikasjonssjefen.

Det sier at han gjøres ved at de prioriterer kurs og utdanning høyt. Det holdes to til tre lagførerkurs i hvert HV-distrikt årlig, opplyser kommunikasjonssjefen.

Powered by Labrador CMS