Nyheter:

Heimevernssoldater på øvelse på Heistadmoen.
Heimevernssoldater på øvelse på Heistadmoen.

– Treningen burde vært avlyst

Flere HV-øvelser er avlyst eller redusert, men ikke på Heistadmoen. Det reagerer HV-soldater på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Vi har stått tett på hverandre og i mange situasjoner var det umulig å holde en meters-avstand. Det var spesielt problematisk når vi skulle registreres, fikk utlevert våpen og skulle spise i messa. Jeg ser at de har prøvd å tilrettelegge, men synes ikke det fungerer godt nok.

Det sier HV-soldat Magnus Sandvik Jakobsen. Han har vært på øvelse på Heistadmoen. Der har flere hundre soldater fra HV-03 Telemark og Buskerud heimevernsdistrikt vært på trening denne uken. Jakobsen forteller at de har blitt delt inn i mindre, såkalte «nærkontaktgrupper».

HV-soldat Magnus Sandvik Jakobsen.
HV-soldat Magnus Sandvik Jakobsen.

– Men det er jo også personer som går mellom gruppene og kan spre smitte på tvers. Alle skriver under på de samme papirene og bruker de samme knaggene for å henge fra seg tøy.

– Hvilke forholdsregler har man tatt for å unngå smitte?

– Bruk av antibac og håndvask har vært bra. Det har også blitt sagt at vi skal holde en meters-avstand, men det blir jo ikke gjort. Vi har stått i kø sammen med andre i trange ganger og sittet tett sammen i lastebiler på vei til skytebanen, sier Jakobsen.

– Reglene skal overholdes

Forsvaret forum har vært i kontakt med Per Gunnar Grosberghaugen som er kommunikasjonssjef i Heimevernet. Han forteller at Heimevernets aktivitet er organisert slik at personellet skal kunne holde avstand til hverandre.

– Soldatene er godt informert om hvilke regler som gjelder, og det er befal som følger opp dette fortløpende. Her, som ellers i samfunnet, er det helt avgjørende at den enkelte soldat etterlever de regler som er satt og at vi alle passer på hverandre, sier Grosberghaugen.

Han forklarer videre at befal er dedikert til ulike lag og tropper, og dersom det er personell som har funksjoner opp mot flere nærkontaktgrupper opprettholder de nødvendig avstand. Soldatene blir delt opp i grupper på maks ti personer i leir. Felles berøringspunkter vaskes og desinfiseres fortløpende.

Soldater i kø for å komme inn i messa på Heistadmoen.
Soldater i kø for å komme inn i messa på Heistadmoen.

– Selv om man står i kø skal smittevernsreglene overholdes. Dette følges også opp fortløpende. På lastebil til skytebanen er det nærkontaktgruppen som har sittet sammen.

– Det er viktig at den enkelte soldat etterlever de regler som er satt og sier i fra dersom enkelte ikke forholder seg til reglene. Befalet følger også opp dette fortløpende, sier Grosberghaugen som har vært i kontakt med HV-03 om situasjonen på Heistadmoen.

Les mer: HV-øvelser i Finnmark koronaavlyses

Reduserer øvingsaktiviteten i Nord-Norge

Torsdag 28. oktober sendte HV-16 ut en pressemelding om at de reduserer øvingsaktiviteten.

Om lag 300 soldater tilknyttet Nord-Hålogaland heimevernsdistrikt (HV-16) sine avdelinger skulle deltatt på øvinger de to neste ukene. Store deler av aktiviteten er nå redusert. For å minske risikoen for spredning av covid-19 velger HV-16 nå å kalle inn betydelig færre soldater til de neste to områdetreningene, står det i pressemeldingen.

– Vi kaller kun inn befal og spesialister og ikke de menige soldatene, foruten om noen få med viktige funksjoner i området. Men det er ikke snakk om mange, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef HV-16.

De soldatene som ikke skal møte, får beskjed via egne kanaler.

– Det er viktig at vi som en beredskapsorganisasjon tar del i dugnaden med å stoppe smitten. Samtidig vil vi med dette redusere risikoen for at vi får smitte inn i vår organisasjon. Vi er på den andre siden nødt til å trene deler av styrken for å opprettholde vår evne til oppdragsløsning og beredskap, sier Kjellin.

– Umulig å holde avstand

Forsvarets forum har også vært i kontakt med en annen HV-soldat som deltok på øvelsen på Heistadmoen. Han mener det i mange tilfeller var umulig å holde avstand til soldater fra andre tropper.

– I messa ble vi presset sammen med soldater fra andre tropper. Når vi skulle på skytebanen ble vi stuet sammen i en Scania-lastebil. Det ble mange situasjoner hvor man kom tett på hverandre, sier HV-soldaten som ønsker å være anonym.

– Er korona-situasjonen noe du har tenkt mye på?

– Det er stort fokus på dette i media og stadige formaninger om å holde avstand. Så blir vi sendt på øvelse mens det pågår en epidemi i samfunnet. Her er vi soldater fra alle kanter av Telemark, og i Skien er det masse smitte.

– Jeg tenker at det er relativt stor sjanse for at det er en eller flere på øvelsen som kan ha tatt med seg smitte.

Soldaten mener at øvelsen burde vært utsatt eller gjennomført i mye en mye mindre skala.

– Da kunne det vært mulighet å være en eller to på rommet. Slik det er nå var vi opptil seks personer som delte rom. Det var også et fellesområde, som ble delt med seks andre. Da blir det mange mennesker på samme sted.

Han forteller også at risikoen for smittespredning, og at man ikke klarer å holde avstand, er noe det snakkes om blant soldatene.

– Jeg synes det er veldig gøy å være på HV-øvelse. Men slik smittesituasjonen er i dag, burde den vært utsatt.

Les svaret fra kommuneoverlegen i Kongsberg nederst i saken.

Soldater på vei til skytebanen.
Soldater på vei til skytebanen.

Gode tiltak for å unngå smittespredning

Kristian Gunnerud er HV-soldat og avdelingstillitsvalgt. Han mener derimot at smittevernet har blitt godt ivaretatt på øvelsen.

– Når vi ankom var det «screening» med kontrollspørsmål om man hadde symptomer. Vi fikk beskjed om å holde en meter-avstand under innrykket og det ble terpet på å sprite hendene når vi gikk inn og ut av bygninger og kantine, sier Kristian Gunnerud.

Han forteller at det er situasjoner hvor man kommer tett på hverandre, men at soldatene har fått beskjed om å holde seg i egne tropper.

– Det har fungert greit. Der er ikke så stor forskjell fra å ta en tur i byen. Man må selv passe på at man holder avstand. Jeg føler at det er gode tiltak for å forebygge smitte og har følt meg trygg på øvelsen, sier Gunnerud.

– Tenker du at det var forsvarlig å gjennomføre øvelsen?

– Ja. Og skulle det dukke opp korona-tilfeller i etterkant så har man sporingslister. Jeg vil tro at man fort klarer å isolere personer det gjelder. Jeg opplever at befalet har tatt det på alvor.

Les mer: Fem har testet positivt for korona i Garden

Dialog med sivile helsemyndigheter

I september avlyste Heimevernet lokal øvingsaktivitet etter smitteutbrudd i Bergen. Det samme skjedde i Finnmark hvor HV-17 skulle øve i uke 44 og 45. Likevel foregår treningen andre steder i landet som planlagt.

– Vi følger smittesituasjonen nøye og har god dialog med sivile helsemyndigheter, herunder fylkes- og kommunelegene. Vi har iverksatt tiltak for å unngå smitte og mulighet til å gjennomføre smittesporing. For selv med gode smittevernstiltak kan vi ikke garantere at smitte ikke vil kunne finne sted, sier kommunikasjonssjef Grosberghaugen.

HV-soldater på Heistadmoen.
HV-soldater på Heistadmoen.

Soldatene har fått beskjed om at de ikke skal møte opp dersom de har symptomer eller mistanke om at de har blitt utsatt for smitte. Det gjennomføres også en kort samtale med den enkelte soldat ved oppmøte. De blir videre oppfordret til å ikke å bruke kollektivtransport, men ta privat bil dersom de har mulighet til det.

–Vi har stort fokus på hygiene og å holde avstand. Soldatene bor ikke i telt, men på kaserner. De som ikke har så lang reiseavstand får også mulighet til å overnatte hjemme, sier Grosberghaugen

– Kan det bli aktuelt å avlyse HV-trening flere steder i landet dersom smittesituasjonen tilsier det?

– Det vurderes fortløpende. Heimevernet er i dialog med Forsvarets sanitet og sivile helsemyndigheter om dette. Det er fylkes- og kommunelegen som er det viktigste innslagspunktet mot det sivile. Vi gjennomfører ikke øvinger mot sivile helsemyndigheters anbefalinger.

– Det trenes mye i Heimevernet nå, og vi jobber for at det skal gjøres under sikre forhold og i samarbeid med sivile helsemyndigheter, sier Grosberghaugen.

– Burde vært avlyst

På Heistadmoen reagerer likevel Magnus Sandvik Jakobsen på at soldatene oppholder seg så tett på hverandre. For mange var det heller ikke et alternativ å overnatte hjemme, da dette innebærer kjøreturer på opptil to timer.

– Slik situasjonen er nå mener jeg at treningen burde vært avlyst. Det er dumt å risikere enda mer smitte på denne måten.

NB: Heimevernsøvelsen ble avsluttet onsdag 28. oktober.

Slik svarer kommuneoverlege, Ane Wigenstad Kvamme, i Kongsberg:

Kongsberg kommune vurderer smittesituasjonen lokalt fra dag til dag. Vi har så langt hatt god kontroll på smitten i området, og følger nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak. Heimevernet har vært i dialog med oss på Samfunnshelse (interkommunal samfunnsmedisinsk enhet for kommunene Øvre Eiker, Kongsberg, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal) både før øvelser og underveis. Det er arrangøren selv, i dette tilfellet Heimevernet, som er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes. Kommuneoverlegen har ingen myndighet til å godkjenne arrangementer/øvelser eller gi noen klarsignal for gjennomføring av øvelsen. Kommuneoverlegen har kun rådgivende funksjon.

Heimevernet har utarbeidet egen smittevernveileder hvor de har lagt seg på en strengere linje enn hva nasjonale retningslinjer tilsier. I tillegg har de en egen lokal krisehåndteringsplan. De har vært raske til å rådføre seg med oss på Samfunnshelse så snart de har hatt noen med begynnende symptomer i leiren, og vi blir ofte rådført om spesifikke tiltak de gjennomfører for å ivareta smittevernet. Kommuneoverlegen har ikke fått noen tilbakemelding fra soldater eller andre om at smittevernet ikke overholdes på disse øvelsene.

Når det gjelder avstandskravet mellom mennesker, må arrangøren tilrettelegge for at det skal være mulig å holde anbefalt avstand på 1 meter. I tillegg har enkeltpersoner selv et ansvar for å følge reglene. Et generelt inntrykk er at avstandskravet er vanskeligst å etterleve ved f.eks hovedinnganger og i trapper, steder hvor mange skal passere. Det ser ut på bildene, som nettopp er forevist meg, at dette også er en utfordring på Heistadmoen. På bildet «Soldater på vei til skytebanen» ser det ut til at soldatene sitter for tett. Heldigvis sitter flere av de vendt fra hverandre, men allikevel er dette noe jeg vil ha en dialog med Heimevernet om.

Powered by Labrador CMS