Nytt oppdrag for Heimevernet

Tidligere bistod Heimevernet Ullensaker kommune med mottaksstøtte på Gardermoen. Nå hjelper de politiet med grensekontroll samme sted.

Publisert Sist oppdatert

– For vår del innebærer dette oppdraget å støtte Politiet med håndteringen av passasjerene som ikke kommer inn i landet vårt, sier kommunikasjonssjef Per Gunnar Grosberghaugen i Heimevernet.

Øst politidistrikt opplyser til Forsvarets forum at anmodningen fra Politiet til Heimevernet handler om å bistå Politiet i å gjennomføre oppgaver knyttet til grensekontroll. Oppdraget går ut på å ledsage passasjerer og passe på passasjerer som venter på å returnere til hjemlandet sitt.

Hvor lenge Heimevernet skal bistå, er en fortløpende vurdering, opplyser Øst politidistrikt.

Forespørsel fra kommunen

Sent fredag kveld ba Ullensaker kommune Forsvaret om hjelp til å håndheve de nye reglene som er innført for å hindre smitte av koronaviruset. Siden morgentimene lørdag har hundre soldater fra Heimevernet bistått på Gardermoen.

– Formelt sett har vi bidratt med støttet til Ullensaker kommune sammen med Politiet og Avinor. Det vi drev med i helgen gikk ut på mottakskontroll.

Dette oppdraget ferdigstilles nå, ifølge Grosberghaugen. Kommunikasjonssjefen sier det fortsatt er utrykningseskadronen i H-02 i Heimevernet som er stasjonert på Oslo lufthavn, og som nå bistår Øst politidistrikt.

– Nå er det et nytt oppdrag, der vi støtter Politiet med grensekontroll. Dette fordi det har skjedd endringer etter at regjeringen bestemte at grensekontrollen skulle være strengere.

Tidligere var Heimevern-soldatene å se i ankomsthallen på Gardermoen. Det nye oppdraget finner sted lenger inn på flyplassen, altså nærmere gaten, ifølge Grosberghaugen.

På sine nettsider opplyser Avinor at Heimevernet i forbindelse med oppdraget fått begrenset politimyndighet.

Regjeringen har stengt grensen for utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge. De vil bli bortvist etter utlendingsloven fra grensen med hjemmel i smittevernloven. Dette gjelder utlendinger uten oppholdstillatelse i Norge, heter det på regjeringens nettsider.

Dette vil ikke gå utover innenriks flytrafikk.

Reagerer på manglende smittevern

Forsvarets forum skrev søndag om at flere av soldatene som bistod Ullensaker kommune i å håndheve de nye reglene regnet med at de ville havne i karantene etter endt oppdrag.

– Vi står tett på folk fra alle mulige land, så det er ikke rart om vi havner i karantene, sa troppssersjant Stephan Lund lørdag kveld.

Grosberghaugen sier det fortsatt er vurdert slik at soldatene som er på Gardermoen ikke skal i karantene.

Flere har reagert på at soldatene fra Heimevernet ikke hadde på seg smittevernutstyr.

– Det har vært vurdert av Forsvarets leger i samråd med Ullensaker kommunes smittevernlege og Avinor. Vi har vurdert behovet for alle aktørene som har jobbet i tilknytning til dette oppdraget, og kommet frem til at det ikke har vært noe behov for smittevernutstyr foreløpig, sier Grosberghaugen.

I vurderingen ligger det blant annet at det ikke er vesentlig større risiko for å bli smittet under dette oppdraget.

– Passasjerene som har påvist eller mistenkt koronasmitte, blir møtt i det de går ut av flyet av personell fra kommunen som er ansvarlig for smittevern på flyplassen. Det foreligger en egen vurdering for deres behov for utstyr.

Ny kommune ber om hjelp

Også Hol kommune har mandag bedt om bistand fra Heimevernet. De vil få folk til å dra, skriver NRK.

Ifølge kanalen er det fortsatt tusenvis av hyttefolk som nekter å forlate kommunen - og mange ber om dispensasjon fra forbudet mot å være på hytter utenfor hjemkommunen.

Forsvarets Operative Hovedkvarter opplyser foreløpig at dette er en politisak, da det dreier seg om å håndheve en forskrift.