Nyheter:

Morten Eggen (f.v. øverst), Lars Lervik, Frode Ommundsen, Dag Søberg, Ivar Knotten, Lars Magnus Huse og Ivar Omsted søker alle jobben som ny sjef for Hæren.
Morten Eggen (f.v. øverst), Lars Lervik, Frode Ommundsen, Dag Søberg, Ivar Knotten, Lars Magnus Huse og Ivar Omsted søker alle jobben som ny sjef for Hæren.

Disse vil bli ny hærsjef

Syv menn søker jobben som sjef for Hæren. Sjefsskifte er planlagt 25. juni.

Eirik Kristoffersen ble 12. mai utnevnt til ny forsvarssjef. Han tiltrer i august.

Før den tid skal ny hærsjef på plass, og blant søkerne er det syv menn. Ingen kvinner har søkt.

Fremover skriver at Eirik Kristoffersens etterfølger blir utnevnt i statsråd enten 12. juni eller 19. juni. Sjefsskiftet er planlagt til 25. juni.

Disse har søkt:
Morten Eggen (53), brigader (stabssjef i Heimevernet)
Lars Magnus Huse (52), brigader (sjef Hærens våpenskole)
Dag Søberg (55), brigader (avdelingsleder ved Forsvarets operative hovedkvarter)
Ivar Knotten (53), brigader (avdelingsleder ved Forsvarets operative hovedkvarter)
Frode Ommundsen (52), brigader (stabssjef i Hæren)
Lars Sivert Lervik (48), brigader (sjef Brigade Nord)
Ivar Omsted (53), brigader (Forsvarsdepartementet)

Eggen, Søberg, Knotten og Lervik søkte alle forrige gang stillingen som ny hærsjef ble lyst ut.