Nyheter:

I 2018 ble det kjent at Gamle Krigsskolen skulle selges.
I 2018 ble det kjent at Gamle Krigsskolen skulle selges.

Stiftelse får ikke overta Gamle Krigsskolen

Eiendommen skal selges på normal måte, sier Forsvarsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

«Den politiske ledelsen i Forsvarsdepartementet har besluttet at Tollbugata 10 (T-10) i Oslo, som i mer enn 200 år har vært i Forsvarets eie og huset Krigsskolen, Norges eldste akademiske institusjon, skal legges ut for salg til private», heter det i en pressemelding fra Stiftelsen Den Gamle Krigsskole.

– Den gamle krigsskolen har et omfattende behov for reparasjoner og fornyelse. Det er anslått å koste rundt 350 millioner kroner å sette bygningene i stand for videre bruk. Departementet kan ikke prioritere å benytte et slikt beløp til dette formålet, skriver seniorrådgiver Asgeir Spange Brekke i en e-post til Forsvarets forum.

– Det er penger som heller bør brukes til andre viktige oppgaver i Forsvaret. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har derfor besluttet at T-10 skal avhendes.

Høye vedlikeholdskostnader

Det var i 2018 at det ble kjent at Gamle Krigsskolen skulle selges. Det skyldtes først og fremst høye vedlikeholdskostnader. En rapport fra Forsvarsbygg beskrev forholdene som svært alvorlige.

«Vesentlige og kritiske bygningsskader «må utbedres dersom en skal unngå at kulturhistoriske verdier skal gå tapt», sto det i vurderingen til Forsvarsbygg.

Derfor anbefalte hverken Forsvarsbygg eller Forsvarsstaben å oppgradere Tollbugata 10.

Så ble salget likevel satt på vent, blant annet som følge av at Stiftelsen ville overta bygget.

– Urealistiske løsninger

Stiftelsen Den Gamle Krigsskole har laget en forretningsplan som de har lagt frem for Forsvarsdepartementet. De vil sette bygget i stand til å brukes som representasjonslokaler for allmennheten, med blant annet restaurantdrift, selskaps- og møtelokaler. Ifølge stiftelsens pressemelding har de gjennom frivillig innsats samlet inn over ni millioner kroner til arbeidet.

Asgeir Spange Brekke i Forsvarsdepartementet sier at stiftelsen har kommet med flere forslag om overtakelse. Nå er disse alternativene utredet.

– Departementet ser på disse løsningene som urealistiske, skriver Spange Brekke til Forsvarets forum.

– Dette gjelder blant annet kravet om vederlagsfri overføring av eiendommen som er taksert til cirka 40 milioner kroner. Forsvarsdepartementet kan ikke gi tilslutning til en slik løsning, da den ikke vil gi det beste økonomiske resultatet for staten slik Avhendingsintruksen krever.

– Eiendommen vil derfor bli lagt ut i markedet på normal måte, og Stiftelsen har i den sammenheng mulighet til å by på eiendommen, skriver Spange Brekke.

Oppfordrer til å stoppe salget

Stiftelsen mener at «fellesskapet og kulturnasjonen Norge» nå har trukket det korteste strået.

«Stiftelsen vil nå sterkt oppfordre en samlet Utenriks- og forsvarskomité i Stortinget til å stanse det kommersielle salget, noe de har anledning til. Militærkomitéen i Stortinget gjorde dette ved forrige århundreskifte, da man også forsøkte å selge Krigsskolen», heter det i pressemeldingen fra stiftelsen.

Powered by Labrador CMS