Kultur:

I 2018 ble det kjent at Gamle Krigsskolen skulle selges.

Stiftelse vil overta, men frykter at Gamle Krigsskolen kan havne i private hender

Bli med på innsiden av 200 år med militær historie.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Det man kan frykte, er at bygget blir privatisert på en slik måte at det blir tillukket, at verdier som tilhører alle ikke tilkommer alle. Det kan skje ved at det for eksempel blir ambassade her, privatbolig eller hotelldrift, sier Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Selskabet for Oslo Byes Vel og styreleder i stiftelsen «Den Gamle Krigsskole».

De har laget en forretningsplan som de har lagt frem for Forsvarsdepartementet.

Stiftelsen vil ha restaurantdrift, selskaps- og møtelokaler og at bygget skal driftes gjennom utleie. Men de har ett viktig kriterium: Det skal være åpent for allmenheten.

Men Forsvarsdepartementet vil ikke svare på om eller når det kan bli aktuelt med en overdragelse til stiftelsen.

300 millioner

Det var i 2018 at det ble kjent at Gamle Krigsskolen skulle selges. Året før hadde Forsvarsbygg satt ned en arbeidsgruppe som «skulle belyse ulike alternativer knyttet til Tollbugata 10».

Gamle Krigsskolen ligger midt i Oslo sentrum, kort vei fra Akershus festning.
Gamle Krigsskolen ligger midt i Oslo sentrum, kort vei fra Akershus festning.

Gruppa sendte en alternativvurdering til Forsvarsdepartementet. Den beskrev forholdene i Gamle Krigsskolen som svært alvorlige. Vesentlige og kritiske bygningsskader «må utbedres dersom en skal unngå at kulturhistoriske verdier skal gå tapt», sto det i vurderingen.

Forsvarets forum snakket med flere som mente at renovasjonskostnadene ville komme på opp mot 300 millioner kroner.

Forsvarsbygg sa derfor at de ikke ville anbefale at det ble investert i en fullverdig oppgradering av Tollbugata 10.

Forsvarsstaben var enda klarere.

– Forsvarsstaben anbefaler at Tollbugata 10 ikke videreføres som del av Forsvarets EBA-portefølje (eiendom, bygg og anlegg), som følge av store kostnader knyttet til rehabilitering, sa daværende kontreadmiral Elisabeth Natvig.

18. desember 2019 ble eiendommen i Tollbugata 10 overlevert fra Krigsskolen til Forsvarsbygg for salg.

Representasjonslokaler

Så kom stiftelsen «Den Gamle Krigsskole» på banen. De vil sette bygget i stand til å brukes som representasjonslokaler for allmennheten, med blant annet restaurantdrift, selskaps- og møtelokaler. Stiftelsen har også planer om å lage et uttrekkbart tak over gårdsrommet mellom krigsskolen og bankbygget for å kunne benytte plassen hele året.

Ole Rikard Høisæther er styreleder i stiftelsen «Den Gamle Krigsskole»
Ole Rikard Høisæther er styreleder i stiftelsen «Den Gamle Krigsskole»

Eiendommen har per november 2019 en takst på 40 700 000 kroner, ifølge Forsvarsdepartementet.

Stiftelsen «Den Gamle Krigsskole» er etablert med dette målet:

«Å erverve, istandsette og bevare Den Gamle Krigsskolen i Tollbugata 10 i Oslo som et nasjonalt kulturminne.

Stiftelsen skal forestå drift av eiendommen gjennom utleie til markedspriser, hvor alle inntekter skal brukes til eiendommens utvikling og vedlikehold. Forbindelse mellom stiftelsen og Krigsskolens fremtidige kadetter skal opprettholdes etter nærmere avtale»

Se flere bilder fra innsider her (og i toppen av saken):Vil ikke svare

Høisæther mener taket må utbedres dersom det skal være aktuelt for stiftelsen å ta over bygget. Deler av taket er i dag dekket med presenning for å stanse vannlekkasjer, og er i dårlig forfatning.

Ifølge Forsvarsbygg er det ikke planlagt noen utbedringer før et salg.

Forsvarsdepartementet har fått tilsendt en del spørsmål rundt saken. I en kommentar til Forsvarets forum sier seniorrådgiver Lars Gjemble at så lenge saken er til behandling i departementet er det ikke mulig å svare på spørsmål rundt en eventuell overtakelse.

– Vi kan bekrefte at vi har hatt et møte med stiftelsen og fått presentert en forretningsplan. Departementet vil søke en avklaring snarest mulig, men det er på det nåværende tidspunkt ikke mulig å kunne si nærmere når dette vil skje.

Powered by Labrador CMS