Nyheter:

US Marines under Cold Response. Bildet er datert 12.mars. Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret
US Marines under Cold Response. Bildet er datert 12.mars. Foto: Torbjørn Kjosvold/ Forsvaret

Fra felt til garnison mens koronaviruset spres: – Må gjøre det kontrollert

De mest omfattende tiltakene i fredstid for å unngå smitte ble rullet ut torsdag. Nå skal 10.000 soldater inn fra øvelse.

Den flernasjonale vinterøvelsen Cold Response, med rundt 14.000 deltakere ble onsdag avlyst av Forsvarets operative hovedkvarter på grunn av viruset som nå spres usporbart i samfunnet. Det er fortsatt rundt 10.000 soldater i øvingsområdet opplyste FOH torsdag De skal den nærmeste uken skal flyttes ut og tilbake til avdelingene. 

– Det vil ikke være en plutselig samling i leir, det er ikke anbefalt. Det er derfor vi gjør en kontrollert avvikling av øvelsen. Vi tar til oss de helsefaglige rådene som kommer og tilpasser det til avdelingene lokalt, sier oberstløytnant Ivar Moen ved Forsvarets operative hovedkvarter til Forsvarets forum. 

Tidslinje: Slik har Forsvaret blitt påvirket av pandemien

Tirsdag opplyste Folkehelseinstituttet (FHI) at de hadde registrert de første tilfellene av koronasmitte som ikke kan spores tilbake til utlandet. Torsdag ble det meldt om 169 nye smittetilfeller, ifølge VGs oversikt.

Mye folk på små flater

Nødvendigheten av å gjennomføre en kontrollert tilbakeføring av soldater til garnison er noe Hæren er opptatt av, i likhet med FOH. I forrige uke ble Skjold garnison stengt ned etter at en soldat testet positivt for viruset. Det oppfordres ellers til å holde avstand til annet personell, i tillegg til føringene om grundig og hyppig håndvask, og å nyse eller hoste i albue eller lommetørkle. 
– Vi jobber med hvordan dette praktisk skal løses, sier kommunikasjonssjef i Hæren, oberstløytnant Per Espen Strande til Forsvarets forum, og legger til:

– Nå er folk spredt i øvingsområdet. Dersom man samles, blir det mye folk på små flater igjen, derfor må øvelsen gradvis trappes ned. 

På innsiden av nedstengte Skjold leir: – Har tid til å bli godt kjent – på godt og vondt.

Amerikanske soldater blir holdt i forlegning

Nesten 1500 soldater fra USA skulle etter planen delta i øvelse Cold Reponse, skriver US Marine Corps (USMC) på sine nettsider.

Pressekontakt og major Adrian Rankine-Galloway i USMC, skriver i en e-post til Forsvarets forum at de samarbeider tett med norske allierte for å administrere tilbakeflyttingen av personellet og utstyret fra øvingsområdet, samtidig som forebygging av smitte prioriteres.

–Tiltak for å minimere risiko for å utsettes for smitte inkluderer å systematisk monitorere hygienerutiner og innføring av helsepersonell som overvåker tegn på smitte, opplyser han.

Amerikansk personell som kommer tilbake til garnisonene vil bli holdt i forlegningene, sier han. 

– Betyr det at de settes i karantene?

– Amerikansk militært personell som trekker tilbake til norske garnisoner kommer til å begrense sine bevegelser og kontakt med områder der befolkningen oppholder seg. Men de er generelt ikke satt i karantene, svarer majoren.

Vil trene i redeployeringen 

Moen ved FOH forklarer at avviklingen av øvelsen likevel har treningssutbytte for avdelingene, selv om øvelsen ikke lenger skjer i rammen av Cold Response. I Cold Response-rammen ville eksempelvis et fartøy kunne øve seilas med støtte fra både luft- og landstyrker. De sammensatte elementene er nå borte, men fartøyet vil likevel ha øvingsutbytte av å foreta seilasen. 

– Det er viktig for en militær avdeling å utnytte all bevegelse. Vi gjennomfører redeployeringen på en måte som vil oppnå treningseffekt for mannskapene, men det er isolert til avdelingene, forklarer Moen. 

Han sier også at en del av øvingsmålene allerede er nådd, knyttet til å føre personell og utstyr inn i øvingsområdet. 


Forsøker å fremskynde logistikk ut av øvingsområdet

For mannskapene som fortsatt befinner seg i øvingsområdet vil nedtrappingen av øvelsen skje gradvis. Avslutningen av øvelsen var planlagt til 18. mars. I den forbindelse er det gjort avtaler med kontainerfartøy, tog og fly lang tid tilbake for å frakte ut utstyr og materiell. 

– Disse fartøyene, togene og flyene har en plan å følge. Vi forsøker å fremskynde noe, men det vil fortsatt være store bevegelser av militært utstyr i dagene som kommer, sier Moen.