«Forsvarssjefen er bekymret. Da er vi det også»

Økt bruk av reservister kan gi et mer bærekraftig forsvar, tror nyvalgt NROF-president Jørn Buø.

Publisert Sist oppdatert

– Vi støtter forsvarssjefens fagmilitære vurdering. Men det som besluttes, må finansieres, sier Buø. 

– Er du bekymret for at Forsvaret ikke skal bli finansiert?

– Forsvarssjefen er bekymret. Da er vi det også. 

26. – 27. mai holdt Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) landsmøte på Gardermoen. Da ble den tidligere forsvarsattacheen i Moskva valgt til ny president. Buø overtar etter Terje Surdal.


– Jeg har på mange måter vokst opp i forsvarssaken, sier Buø. 

Familien på begge sider var aktive i motstandsbevegelsen under 2. verdenskrig. Buøs far ble arrestert av Gestapo. Selv ble han offiser og var 25 år i Forsvaret. Så åpnet det seg muligheter i næringslivet. I 2004 ble Buø logistikkdirektør i Ringnes. I 2009 valgte han forsvarsindustri og Kongsberg Gruppen. Der er han fortsatt. 

– Jeg kjente at jeg ville jobbe et sted hvor jeg fikk brukt mer av meg selv og hvor jeg kunne jobbe med noe som også betyr noe for Forsvaret, sier 58-åringen.  

Fra 2011 til 2014 var han i Canada, også det for Kongsberg Gruppen.

– Jeg ble imponert over hvordan Canada bruker reservistene sine, sier han. 

– Canada er langt unna den farlige delen av verden. Likevel satses det på reservister. I Norge – som ligger mye nærmere konfliktområder – valgte vi å kaste store deler av systemet på båten etter den kalde krigen. Nå ser vi at bruk av reservister er på vei tilbake. 

I Norge – som ligger mye nærmere konfliktområder – valgte vi å kaste store deler av systemet på båten etter den kalde krigen


– Den store fordelen ved å bruke reservister er at Forsvaret slipper utgifter når de ikke bruker dem. Det kan være med på å sørge for et mer bærekraftig forsvar, sier han. 

– Hva er den største utfordringen for Forsvaret i dag? 

– At strukturen som er vedtatt, ikke blir finansiert.

– Hva kan NROF gjøre for at det ikke skal skje? 

– Vi skal bruke våre kanaler og presentere gode løsninger for hvordan Forsvaret kan bruke reservister. Det kan være et viktig bidrag. 

– Hva kan Forsvaret bruke reservister til? 

– I dag brukes reservister først og fremst i Heimevernet. Jeg mener at reservister også kan bidra til å styrke utholdenheten i andre deler av Forsvaret. 


På landsmøtet ble NROFs rolle i samfunnsdebatten diskutert. Det kom et forslag om NROF skal ha en mer kritisk holdning til forsvarsledelsen. I stedet vedtok landsmøtet å fortsette med samme strategi som man har i dag.

– Vi er ikke automatisk enige i det Forsvaret måtte mene, men vi mener det er viktig at vi ytrer våre meninger der vi har kompetanse, sier Buø. 

– Vi kan ikke vurdere hvor mange ubåter vi skal kjøpe. Det vi kan si noe om, er bruk av reservister. 

Vi er ikke automatisk enige i det Forsvaret måtte mene, men vi mener det er viktig at vi ytrer våre meninger der vi har kompetanse

I løpet av juni skal en utredning om bruk av reservister i Forsvaret legges frem. Generalsekretær Jørgen Berggrav mener at det er på tide at Norge satser mer på reservister. 

– De aller fleste Nato-land har allerede revitalisert sin satsing, sier han. 

– I USA har Forsvaret regnet ut at de får 6-7 reservister for prisen av én ansatt.

– Har Norge vært bakpå her? 

– Ja, det mener jeg. Vi har hatt Heimevernet. Derfor har ikke reservistene blitt prioritert. Vi har brukt reservister ad hoc. Nå får vi en ordning hvor reservister kan brukes på flere arenaer – ikke bare gjennom Heimevernet. 

I USA har Forsvaret regnet ut at de får 6-7 reservister for prisen av én ansatt