Meninger

Jeg ser et forbedringspotensial i hvordan vi kommuniserer om verneplikt og førstegangstjeneste, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Her er soldater på vinterøvelse.
Jeg ser et forbedringspotensial i hvordan vi kommuniserer om verneplikt og førstegangstjeneste, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Her er soldater på vinterøvelse.

– Vi trenger gode innspill

Jeg ser et forbedringspotensial i hvordan vi kommuniserer om verneplikt og førstegangstjeneste, skriver forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Jeg setter stor pris på at landstillitsvalgt Anniken Strønen Riise engasjerer seg i debatt om verneplikt og førstegangstjeneste. Jeg har festet meg særlig ved at hun stiller spørsmål om informasjonen Forsvaret gir om verneplikt og førstegangstjeneste er god nok.

Alle norske borgere er i utgangspunktet underlagt verneplikt, det betyr at i utgangspunktet er ikke førstegangstjeneste frivillig. Selv om vi vet at flesteparten av dem som avtjener førstegangstjeneste er veldig motiverte og fornøyde, er førstegangstjeneste noen hver enkelt også kan bli innkalt til selv om den enkelte ikke har lyst.

Selv om vi vet at flesteparten av dem som avtjener førstegangstjeneste er veldig motiverte og fornøyde, er førstegangstjeneste noen hver enkelt også kan bli innkalt til selv om den enkelte ikke har lyst.

Derfor legger jeg vekt på at vi i Forsvaret skal kommunisere godt og riktig om hva førstegangstjeneste og verneplikt innebærer.

Vi må informere slik at dagens unge vet hva som venter dem. Og det aller viktigste er at de som blir kalt inn opplever å ha en meningsfull tjeneste.

19 måneder

Man er i vernepliktig alder fra 19 til 44 år (19-55 for befal og offiserer). I fredstid er total tjenesteplikt 19 måneder.

Førstegangstjenesten kan gjennomføres med ulik varighet. De aller fleste gjennomfører 12 måneder, men noen har 6 eller 16 måneders førstegangstjeneste. Det finnes også en mulighet for å frivillig forlenge førstegangstjenesten til 18 måneder. Etter førstegangstjeneste blir de fleste styrkedisponert i Heimevernet. Andre får en stilling i det vi kaller styrkestrukturen i for eksempel Hæren, Sjøforsvaret eller Luftforsvaret.

Verneplikten er lovhjemlet og Stortinget fastsetter rammene for hvor lang førstegangstjenesten kan være. Så er det opp til Forsvaret å gjennomføre disse politiske beslutningene til beste for forsvarsevnen og slik at den enkelte soldat har en mest mulig meningsfull opplevelse av å tjenestegjøre i Forsvaret, enten det er i førstegangstjeneste eller på heimevernsøvelse senere.

Bedre kommunikasjon

Jeg er sikker på at vi kan kommunisere bedre med ungdom før de får beskjed om å fylle ut egenerklæringen på nett

Jeg er sikker på at vi kan kommunisere bedre med ungdom før de får beskjed om å fylle ut egenerklæringen på nett: Med dem som ikke blir kalt inn på sesjon. Med dem som blir kalt inn på sesjon. Med dem som blir kalt inn til førstegangstjeneste. Underveis i førstegangstjenesten. Og etter at de har blitt styrkedisponert. Derfor har jeg satt ned en gruppe som skal se på helheten i kommunikasjonen vår om verneplikt.

Dette skal vi gjøre i godt samarbeid med de landstillitsvalgte. Kommunikasjonssjefen min har nylig hatt et godt møte med dem om nettopp dette.

Et forbedringspotensial

Jeg ser et forbedringspotensial i hvordan vi kommuniserer om verneplikt og førstegangstjeneste. Jeg vil også se på hvordan en differensiert førstegangstjeneste skal praktiseres. For å finne gode løsninger er jeg helt avhengig av gode innspill fra våre vernepliktige tillitsvalgte. Jeg ser fram til videre dialog med de landstillitsvalgte.

Powered by Labrador CMS