Meninger

Vi opplever at verneplikten her behandles med manglende respekt, skriver landstillitsvalgt Anniken Strønen Riise. Her ser vi soldater fra Hans Majestet Kongens Garde under øvelse Trident Juncture 2018.
Vi opplever at verneplikten her behandles med manglende respekt, skriver landstillitsvalgt Anniken Strønen Riise. Her ser vi soldater fra Hans Majestet Kongens Garde under øvelse Trident Juncture 2018.

– Snikinnføring av 16 måneders tjeneste

Forslaget er vanskelig å forstå, mangler begrunnelse, avgrensing og ikke minst en debatt, skriver Anniken Strønen Riise.

Publisert Sist oppdatert

Årets budsjettforslag åpner for at hele Forsvaret kan benytte seg av 16 måneders tjeneste for særlig kompetansekrevende stillinger.

Tjenestens lengde er en av de viktigste faktorene i vurderingen om man ønsker gjøre tjeneste eller ikke. De aller fleste kalles inn til 12 måneders tjeneste, og får i løpet av rekrutten informasjon om de forskjellige stillingene. På KNM Harald Haarfagre har alle ordinær 12 måneders tjeneste, men kan i løpet av rekruttskolen frivillig melde sin interesse for stillinger som krever en utvidelse av tjenestelengden.

Dette gir Forsvaret gode skussmål for fordeling, og soldaten en form for medbestemmelse.

Innleggsforfatter Anniken Strønen Riise er landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen.
Innleggsforfatter Anniken Strønen Riise er landstillitsvalgt i Tillitsvalgtordningen.

Viktig for motivasjon

Frivillighet er svært viktig for soldatenes motivasjon. Det er ikke behov for tvungent 16 måneder tjeneste, når Forsvaret i dag bemanner stillinger over 12 måneder basert på frivillighet.

Forslaget skaper usikkerhet omkring tjenestelengden, og vil kunne skyve ungdommene vekk fra å ønske å gjøre tjeneste.

Forslaget skaper usikkerhet omkring tjenestelengden, og vil kunne skyve ungdommene vekk fra å ønske å gjøre tjeneste. Flere kan bli arbeidsledig etter dimisjon. Unge mennesker har gjerne deltidsjobb, lav ansiennitet, er i liten grad organisert og har derfor liten kjennskap til egne rettigheter.

Ved militærtjeneste i Forsvaret er arbeidstakeren rett på permisjon, men lovteksten stadfester ikke hvor lenge. I statens Personalhåndbok 2020 står det at arbeidsgiveren er ivaretatt av et oppsigelsesvern på inntil 14 måneder etter aml. § 15-10 og 17-5.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

Jeg frykter at soldatene som kalles inn til 16 måneders tjeneste i større grad risikerer å miste jobben, noe som i disse korona-tider vil være et urimelig stort tap.

Det vil også bli vanskeligere å beholde studie- eller skoleplass.

Vanskelig ventetid

Mange fra vinter- og vår kontingenter opplever ventetiden før og etter tjeneste som vanskelig, ettersom de ikke kan begynne på utdanning eller annet som følger det logiske skoleåret.

I løpet av høringen om Langtidsplan og forsvarsbudsjett, ble behovet for økt bemanning tatt opp gang på gang. Forsvaret har først og fremst behov for mer personell.

Vi opplever kombinasjonen av personellmangel og mulighet for tvungen 16 måneders tjeneste som uheldig.

Vi opplever kombinasjonen av personellmangel og mulighet for tvungen 16 måneders tjeneste som uheldig. Dette er tilsynelatende en billig og kortsiktig måte å øke bemanningen på. Det som spares inn her, taper vi på motivasjon, rekruttering og førstegangstjenestens popularitet.

Vi opplever at verneplikten her behandles med manglende respekt. Dette er en politisk stor besluttning, som krever politisk forankring og debatt.

Powered by Labrador CMS