Nyheter

FORSKRIFT: Et kystvaktskip ute på et fiskefelt i Nord-Norge. Regjeringen jobber med en forskrift om bruken av bunndata utenfor kysten.
FORSKRIFT: Et kystvaktskip ute på et fiskefelt i Nord-Norge. Regjeringen jobber med en forskrift om bruken av bunndata utenfor kysten.

Frykter at forskrift om kartlegging av havbunnen kan ramme næringslivet

Ove Trellevik (H) ønsker svar på hvordan sikring av forsvarsinteresser ikke skal gå ut over interessene til næringslivet.

Publisert

– Hvordan vil forsvarsministeren sikre at nasjonale forsvarsinteresser blir ivaretatt, samtidig som både fiskere og andre næringsdrivende ikke blir unødig hindret eller avskåret fra å ivareta sitt virke, spør Ole Trellevik (H) forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) i et skriftlig spørsmål på Stortinget.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Bakgrunnen for spørsmålet er et forslag til «Forskrift om opptak og bruk av informasjon om bestemt angitte bunnforhold» hvor departementet legger opp til et regime der bunndata blir gradert som konfidensiell informasjon.

«Går en fiskebåt litt på kryss og tvers over et fiskefelt vil denne dataene bli vesentlig tettere enn 50 x 50 meter, selv med de enkleste former for ekkolodd. Dette er helt normal praksis for fiskere når de har ekkolodd koblet sammen med kartplottere fra f.eks. Olex og Furuno.», skriver Trellevik.

Les også: Prinsesse Ingrid Alexandra på vingene med F-16

«I lys av at Kartverket i et spleiselag med mange kommuner nå jobber med å få kartlagt hele Norskekysten på denne måten, (marine grunnkart) er det mer enn uheldig at Forsvaret blokkerer for å ta disse oppmålingene i fullt bruk i det sivile samfunn – data som er av meget stor interesse for både fiskerinæringen, skipsfart, havbruk, forvaltning og forskning.»

I strid med politikken til allierte land

Trellevik peker på at slik forskriften legger opp til, er det i strid med politikken som allierte Nato-land legger opp til.

«Der er er det full frigivelse av kartdata som gjelder, bl.a. for å skape konkurransemessige fortrinn til landenes forsknings- og næringsinteresser.» skriver Trellevik.

«Man kan ha forståelse for at forsvaret kan ha behov for å skjerme mindre områder for nøyaktige bunndata, men å blokkere norskekysten for nøyaktige kartdata (og innsamling av slike), for å skjerme innseilingen til for eksempel Haakonsvern, og noen små minelagte områder, er krevende å akseptere.», skriver han videre.

Skal hindre tilgang til sensitiv informasjon om havbunnen

– Forbudet mot opptak og bruk av bunndata følger i dag av lov om informasjon om bestemt angitte områder, skjermingsverdige objekter og bunnforhold som ble vedtatt av Stortinget i 2017. Formålet med forbudet er å sikre nasjonale sikkerhetsinteresser ved å hindre at fremmede makter får tilgang til sensitiv havbunnsinformasjon som de kan få en militær fordel av, skriver forsvarsminister Odd Roger Enoksen i sitt svar.

SPØRSMÅL: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen har fått et skriftlig spørsmål på Stortinget fra Ove Trellevik om kartlegging av havbunnen utenfor kysten.
SPØRSMÅL: Forsvarsminister Odd Roger Enoksen har fått et skriftlig spørsmål på Stortinget fra Ove Trellevik om kartlegging av havbunnen utenfor kysten.

Han utdyper videre at utstyr som brukes for sikker navigering og fiske ikke omfattes av forbudet.

«Det er derfor først dersom utstyret benyttes til en systematisk kartlegging av bunnforhold, med en høyere oppløsning enn det som er angitt i forskriftsutkastet, at det kan bli tale om en overtredelse av forbudet», skriver Enoksen videre.

Forskriften som departementet har hatt på alminnelig høring har som formål å liberalisere dagens forvaltningsregime og sørge for at informasjon ikke sikkerhetsgraderes i større utstrekning enn nødvendig.

«Dette skal bidra til at andre samfunnsaktører, for eksempel innenfor forskning og næringsliv, kan få økt tilgang til informasjon om bunnforhold i større grad enn i dag», står det i svaret fra Enoksen.

Forskriftsforslaget ble sendt på høring av den forrige regjeringen og høringsfristen gikk ut den 13. desember 2021. Den nye regjeringen har foreløpig ikke tatt stilling til saken og departementet vil nå gjennomgå og vurdere høringssvarene, ifølge Enoksen.

Les også: Løste Finnmark-problemet på 1-2-3-4-5-6!

Powered by Labrador CMS