Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

forum_1974_forsvarsministerfranforum_1974_forsvarsministerfranhttp://forsvaretsforum.no/Lists/RelatedMedia/DispForm.aspx?ID=9396/forum-media/PubImages/20171020tk_I6972.jpg

Forsvaret må rapportere alle anmeldelser og refselser til departementet

Frank Bakke-Jensen måtte i dag svare på hva som er blitt gjort etter Forsvarets undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering.

Anniken Huitfeldt (Ap) leder i utenriks- og forsvarskomiteen leverte en interpellasjon til forsvarsministeren den 12. april. Under dagens debatt av temaet i Stortinget gjentok hun spørsmålet og startet med å si at holdningsskapende arbeid i kampen mot seksuell trakassering ikke er nok. Hun føyde også til et spørsmål om hvordan disiplinærregelverket kan benyttes bedre i saker som handler om seksuell trakassering.

– Hvordan ligger egentlig dette arbeidet an? spurte hun.

FORSVARET MÅ RAPPORTERE

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) åpnet med å si at resultatene av undersøkelsen var verre enn man hadde trodd, og fortsatte med å rose Forsvaret for å ha gjennomført undersøkelsen.

– Denne atferden skal ikke bli tolerert, og der ligger litt av den lederjobben som påligger alle folk i Forsvaret, sa Bakke-Jensen.

Han la til at de fra Forsvarsdepartementets side følger arbeidet i Forsvaret tett.

– Implementering av de konkrete tiltakene skal bli ivaretatt, sa ministeren.
 Etatene skal rapportere på status i arbeidet med mobbing og seksuell trakassering med særlig fokus på tiltak og effekten av tiltak. 

Han la til at Forsvaret i tillegg må rapportere inn antall meldte saker om mobbing og seksuell trakassering. 
– Rapporten skal inkludere antall anmeldelser og refselser. Forsvarsdepartementet vurderer fortløpende om vi må ta ytterligere grep overfor sektoren.

Forsvarets forum har stilt spørsmål til Forsvarsdepartementet om hvor ofte Forsvaret må rapportere og om dette er en ny praksis.


IKKE FORNØYD

Anniken Huitfeldt gikk opp igjen på talerstolen to ganger og var ikke fornøyd med svarene hun fikk. 
– Jeg fikk ikke gode nok konkrete svar på hvordan man kan utnytte disiplinærregelverket i disse sakene, sa hun, og viste til sakene Forsvarets forum har skrevet om at de alvorligste seksuallovbruddsakene kan ende uten reaksjon.

Hun trakk frem at de sakene som blir politianmeldt oftest ikke blir fulgt opp militært.

På dette svarte Bakke-Jensen at disiplinærregelverket bør brukes. 
– Har en sak gått til politiet så er det tvert i mot desto viktigere at saken følges opp av militære ledere, sa han.

Han fortsatte med å si at han ikke trodde det var noe galt med disiplinærreglementet, men heller bruken av det.

Ni tiltak

I Forsvarets undersøkelse om mobbing og trakassering svarte over 40 at har «hatt sex uten samtykke» med militær sjef eller kollega, i løpet av de siste 12 månedene. Ytterligere 123 personer oppgir at de har opplevd voldtektsforsøk i løpet av de siste 12 månedene. 8805 personer svarte på undersøkelsen, av disse var 2113 kvinner og 6692 menn. 

Etter at resultatene fra undersøkelsen ble lagt frem, kom forsvarssjefen med følgende ni tiltak:

 

 

forum_1974_forsvarsministerfranDisse tiltakene iverksetter Forsvaret: <p>​1) gjennomføre en holdningskampanje til bruk i rekrutteringssammenheng eksternt og en informasjonskampanje internt<br><br>2) revidere interne regelverk og samle dette i ett overordnet direktiv</p><p>3) gjennomgå Forsvarets system for varsling og forbedre dette<br><br>4) gjennomføre et eget seminar om organisasjonskultur for forsvarssjefens ledergruppe med mål om at dette skal ende i en strategi for det videre arbeidet<br></p><p>5) kvalitetssikre utdanning og kompetansebygging innenfor holdning, etikk og ledelse på alle ledernivåer i Forsvaret</p><p>6) tydeliggjøre lederansvaret i varslingssaker<br></p><p>7) etablere en intranettside for ledere og ansatte i Forsvaret med relevant informasjon (som en verktøykasse både for ledere og ansatte)</p><p>8) gjennomføring av undersøkelse om blant annet mobbing og seksuell trakassering hvert andre år for kontinuerlig å jobbe med tiltak og evaluering av disse<br></p><p>9) opprette en prosjektstilling for å følge opp og implementere tiltakene relatert til mobbing og seksuell trakassering<br></p>forum_1974_forsvarsministerfran

Forsvarets forum har spurt Forsvarets ledelse om statusen ved de forskjellige tiltakene. Vi venter på svar.

Publisert 7. mai 2019 12:37.. Sist oppdatert 7. mai 2019 15:56.