Meninger

LUFTFORSVARET: Innleggsforfatter Håvard Berg-Olsen har lang fartstid om bord det maritime patruljeflyene Orion.
LUFTFORSVARET: Innleggsforfatter Håvard Berg-Olsen har lang fartstid om bord det maritime patruljeflyene Orion.

Du er veteran når du har avsluttet tjenesten i Forsvaret

Mange i Forsvaret møter gjennom sitt daglige virke en krevende tjeneste, uten at de har deltatt i en internasjonal operasjon der man får oppfølging og anerkjennelse i etterkant.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens meninger. Send inn kronikker og debattinnlegg til Forsvarets forum her.

I sin kronikk i Forsvarets forum setter forsvarssjefen ord på sin oppfatningen av veteranbegrepet og hva han legger i det å være veteran. Det er veldig bra at vi nå har kommet dit. Jeg ønsker å eksemplifisere og understøtte hans syn om at alle som har tjenestegjort i Forsvaret er veteraner.

Jeg tror ikke min historie er unik, men at mange andre i Forsvaret kjenner det på samme måte som meg.

Innleggforfatter er oberst Håvard Berg-Olsen.
Innleggforfatter er oberst Håvard Berg-Olsen.

Min bakgrunn er flyger i Luftforsvaret hvor jeg har fløyet P-3 Orion ved 333 Skvadron i nesten tjue år, avbrutt av tre år som flyger på Nao AWACS, stabstjeneste og utdanning frem til jeg startet min tjeneste ved FOH i 2014.

Min er erfaring fra definerte internasjonale operasjoner to runder i internasjonale operasjoner med norsk MPA (maritime patruljefly, red. anm) samt deltagelse i operasjoner med Nato AWACS i perioden 1999-2002.

Hva kvalifiserer til å være en veteran, og hvilken anerkjennelse gir det?

Ofte er det slik at dette begrepet knyttes til tjenestegjøring under Andre verdenskrig eller tjeneste i internasjonale operasjoner.

Fersk fartøysjef

Jeg skal komme tilbake til spørsmålet, men først vil jeg ta dere med meg tilbake til begynnelsen av nittitallet. Den kalde krigen var over og Norge var fortsatt i dyp fred. Jeg var fersk fartøysjef på P-3 Orion og min besetning var i ferd med å avslutte en rutinemessig trening på oppheng av skarpe våpen.

Les også: – Jeg kommer ikke til å mene noe før veteranorganisasjonene er enige, skriver forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Rett før armeringen skal avblåses mottar vi en melding om at det er observert en mulig fremmed ubåt i en norsk fjord. Siden armeringen ble gjennomført realistisk var vi hurtig klar til avgang, og snart på kurs østover til en fjord på Finnmarkskysten med skarpe torpedoer og synkeminer i bomberommet.

På turen inn mot området vi skulle søke i gjorde jeg meg noen tanker om hva resten av dagen skulle bringe, men fokuset på oppdraget tok snart overhånd. Etter endt oppdrag hjemme i egen seng kom refleksjonene på hva vi hadde vært med på, og hvor fort vi havnet i en situasjon, vi riktig nok var trent for, men som var rimelig fjernt fra de hverdagslige aktivitetene som møtte oss på fritiden etter endt oppdrag.

Utenom det vanlige

Hendelsen var utenom rutine for oss der normalsituasjonen på den tiden ofte var; registrering av fiskefartøy og handelsfartøy, dropp av deler eller post på våre ishavs-øyer, søk og redning, registrering av iskanten i nord, sel og isbjørn telling, eller som oftest mer «skarpe» oppdrag som jakt på russiske ubåter, overvåking av russiske øvelser, eller erfaring med nærgående russiske jagerfly.

Dette var for oss operasjoner i tjeneste for Norge for å opprettholde situasjonsforståelse i våre nærområder og hevde norsk suverenitet i Norsk økonomisk sone (NØS). At jeg jobbet til sammen nesten tjue år ved avdelingen er for meg et bevis på en motivasjon som er dypere enn den spenningen vi ofte opplevde i et svært krevende operasjonsmiljø i mørke og dårlig vær under arktiske forhold. Jeg tar nok ikke munnen for full når jeg hevder at alle som bidro, og fortsatt bidrar, i denne operasjonen er fullt klar over hva verdien av dette oppdraget er for Norge.

Denne bevisstheten gir alle involverte en stolthet og avdelingsfølelse som skaper en unik vilje til å løse oppdrag samtidig som man tar vare på hverandre:

Kanskje ikke så annerledes enn følelsen mange har opplevd når de har deltatt i en internasjonal operasjon av mye kortere varighet.

Jeg tar nok ikke munnen for full når jeg hevder at alle som bidro, og fortsatt bidrar, i denne operasjonen er fullt klar over hva verdien av dette oppdraget er for Norge.

Jeg oppfatter ikke at slik tjeneste er omfavnet av veteranbegrepet.

Anerkjennelse fra allierte

Anerkjennelsen for det oppdraget avdelingen løste i den tiden jeg tjenestegjorde der, kom i større grad fra våre nærmeste allierte enn fra Forsvaret. Et annet interessant utviklingstrekk etter hvert som fler og fler fikk erfaring fra internasjonale operasjoner er at det ble stilt krav til erfaring fra internasjonale operasjoner for å komme inn på stabsskole, og i stillingsbeskrivelser på karrierestillinger. De med bakgrunn fra internasjonal tjeneste hadde et fortrinn fremfor de uten slik tjeneste for å være konkurransedyktig i et eventuelt vertikalt karriereløp.

Les også: TV-programmet Kompani Lauritzen gir Norges befolkning innsyn i hvor tøff soldathverdagen kan være, skriver tillitsvalgt Anikken Strønen Riise.

Hvor gjennomtenkt var dette med tanke på dem som ikke fikk slike muligheter, fordi de hadde en tjeneste som ikke tillot fravær fra stillingen fordi oppdraget ikke kunne stanses?

De med bakgrunn fra internasjonal tjeneste hadde et fortrinn fremfor de uten slik tjeneste for å være konkurransedyktig i et eventuelt vertikalt karriereløp.

Så tilbake til Finnmarkskysten helt i starten av min karriere. I dyp fred var jeg nå på et oppdrag som i sin ytterste konsekvens kunne innebære å levere skarpe våpen mot en fremmed ubåt innenfor norsk territorium. Dette var oppdrag som det var forventet at min avdeling skulle kunne løse.

Jeg bruker dette eksempelet for å synliggjøre at det er mange i Forsvaret som gjennom sitt daglige virke møter en krevende tjeneste uten at de har deltatt i en internasjonal operasjon der man får oppfølging og anerkjennelse i etterkant. Etter min mening er det på høy tid at man ser nærmere på veteranbegrepet slik at alt personell som har tjenestegjort i Forsvaret blir anerkjent og ivaretatt på en bedre måte enn det som er tilfellet i dag.

Det er nok de som vil hevde at jeg med min påstand forvitrer veteranbegrepet, men jeg vil hevde at du er en av Forsvarets veteraner når du har avsluttet din tjeneste i Forsvaret, uavhengig av hvor du tjenestegjorde og varigheten av din tjeneste.

I tjeneste for Norge - For alt vi har. Og alt vi er.

Powered by Labrador CMS