Nyheter:

ØVELSE: US Marine Corps trener skarpskyting med stridsvogn 1A1 Abrams i skytefeltet i nærheten av Rena leir.
ØVELSE: US Marine Corps trener skarpskyting med stridsvogn 1A1 Abrams i skytefeltet i nærheten av Rena leir.

Vil redusere virksomhetsfrie perioder i Regionfelt Østlandet

Virksomhetsfrie perioder skal sikre skjerming av hensyn til jakt, bærplukking, fiske og privat bruk av eiendommer. «Føringen utfordrer i dag Forsvarets behov i så stor grad at utnyttelsen av Regionfelt Østlandet ikke er tilfredsstillende», mener Forsvarsdepartementet.

Publisert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Det kommer fram i Forsvarsdepartementets investeringsproposisjon til Stortinget, som anbefaler at vilkårene for virksomhet på feltet fremover saksbehandles i kommunen.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

Regionfelt Østlandet er et militært skyte- og øvingsfelt ved Gråfjellet i Åmot kommune i Østerdalen. Feltet er 193 kvadratkilometer stort og ble tatt i bruk av Forsvaret i 2005, etter at Stortinget i 1999 vedtok etablering.

I Stortingets føring til vedtaket fra 1999 foreligger det imidlertid en forutsetning om årlige perioder uten militær aktivitet. Disse kalles virksomhetsfrie perioder og varer i til sammen tre måneder, mellom 24. juni og 1. november. Disse periodene ble forutsatt for å sikre at sommeren og høsten skjermes, av hensyn til jakt, bærplukking, fiske og privat bruk av eiendommer.

Det er disse virksomhetsfrie periodene Forsvaret nå ønsker å endre, ettersom dagens vilkår forhindrer hensiktsmessig bruk av feltet, noe som ifølge FD har store negative konsekvenser for Forsvaret: «Føringen utfordrer i dag Forsvarets behov i så stor grad at utnyttelsen av Regionfelt Østlandet ikke er tilfredsstillende», heter det i stortingsproposisjonen.

Ifølge proposisjonen vil regjeringen vil også leie inn helikoptre til Forsvaret. Les hele saken her!

Foreslår alternativ løsning

Forsvarsdepartementet ber dermed om at Stortinget godkjenner at virksomheten på feltet tilpasses bedre til Forsvarets behov i dag. En endring av disse rammevilkårene krever imidlertid en endring i Stortingets føring fra 1999.

Derfor foreslår FD en alternativ løsning, som gjør at virksomhetsvilkårene heller vil behandles i Åmot kommune. Kommunestyret vedtok allerede i 2005 en reguleringsplan for feltet, som nå er under revisjon.

– Forslag til nye virksomhetsfrie perioder og som bedre ivaretar Forsvarets behov, vil inngå i forslaget til reguleringsplanen. Dette forslaget vil sendes på offentlig høring, og det vil være Åmot kommune som vedtar planen, forklarer Birgitte Syvertsen Frisch, spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet.

Drøyt 120 mil nord for Regionfelt Østlandet ligger Andøya. Nå har Forsvarsbygg overlevert veikartet for etterbruken av flystasjonen. Les mer her!

– En slik reguleringsplan, og prosessene rundt en slik, er en lokal beslutning der Åmot kommune veier fordeler og ulemper. Man sørger for offentlig medvirkning fordi slike forslag sendes ut bredt på offentlig høring slik at alle som vil kan få uttale seg, forklarer Frisch videre.

Ifølge FD vil denne løsningen sikre offentlig medvirkning, lokal forankring og en bedre balanse mellom Forsvarets behov og lokalsamfunnets behov.

Mange grunner til at dagens løsning fungerer dårlig

Forsvarsdepartementet begrunner ønsket for endring med at dagens ordning er lite fleksibel og gjør at trening og utdanning utsettes. Tre måneder med virksomhetsfrie perioder på sommeren og høsten fører til dårlig utnyttelse av kapasitetene og investeringene som er gjort i feltet, ifølge proposisjonen.

– Prosessene legger også godt til rette for å belyse og vurdere de positive og negative virkningene. Forsvarets syn og behov vil fremgå, og det vil også fremgå hvilke hensyn man skal ta overfor samfunnet ellers, sier Frisch.

Regionfelt Østlandet vil likevel være åpen for sivil bruk i perioder, til tross for at virksomhetsfrie perioder eventuelt reduseres.

– Det er også slik at det fortsatt vil være perioder av året som er fri for militær aktivitet, og disse periodene sammenfaller trolig godt med samfunnets bruk av området.

Proposisjonen må først godkjennes i Stortinget, før nye vilkår bestemmes.

– Det pågår i dag en planrevisjon i Åmot kommune. Så dersom Stortinget gir sin tilslutning kan de nye vilkårene potensielt bli fastsatt om ikke altfor lenge.

Les også: Norsk-kosovoske Armend har deltatt i fredsbevarende operasjoner som norsk soldat. Nå er han Kosovos nye forsvarsminister!

Powered by Labrador CMS