Nyheter:

LEIE: Regjeringen vil leie helikoptre fordi NH90 ikke flyr nok. Her ser vi et av NH90-helikopteret lande på Kjeller.
LEIE: Regjeringen vil leie helikoptre fordi NH90 ikke flyr nok. Her ser vi et av NH90-helikopteret lande på Kjeller.

Regjeringen vil leie inn helikoptre til Forsvaret

NH90 flyr ikke nok og fabrikkene sliter med å levere både helikoptre og reservedeler.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer fram en av stortingsproposisjon fra regjeringen som tar til orde å leie helikoptre for å kunne fly mer.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

«Koronapandemien som ramma Nord-Italia særleg hardt i starten av pandemien har forsterka denne utfordringa. Det betyr mellom anna at Forsvaret har lågare tilgjengeleg flytid enn planlagt og dermed lågare innfasingstakt for den operative kapasiteten», heter det i proposisjonen.

Les også: Kystvakten mener helikopterberedskapen i Barentshavet ikke vil være tilfredsstillende de neste årene. Årsaken er problemene med de nye NH90-helikoptrene.

I samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt har Forsvaret konkludert at det er behov for å se på alternativer til NH90.

Ifølge spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet Birgitte Frisch er det for tidlig å si noe konkret om hvilke typer helikoptre eller hvor lenge Forsvaret eventuelt skal leie helikoptre.

– Proposisjonen fra regjeringen må først behandles i Stortinget før det godkjennes, sier Frisch til Forsvarets forum.

Hun understreker at det er er opp til Stortinget å bestemme når det skjer.

I proposisjonen heter det videre om leiealternativet som blir lagt fram:

«Dette vil være eit supplement til NH90 og gjeld delar av behovet som ikkje krev ei like spesialisert og høgteknologisk plattform som NH90.»

Norge har bestilt totalt 14 NH90-helikoptre. Anskaffelsesprosessen har tatt mye lenger tid enn det skulle, helikoptrene har flydd mindre og til en langt høyere pris enn forventet.

Rettelse: I en tidligere versjon av artikkelen siterte vi Birgitte Frisch med følgende om behandlingen av proposisjonen at: «Det vil skje en gang før sommeren». Ifølge Frisch er det imidlertid opp til Stortinget å bestemme når det skjer. Rettet: 29. 03. 2021, kl. 18:01.

Powered by Labrador CMS