Nyheter

NYTT FORSLAG: Regjeringen, her ved forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg, ønsker at plikten til å fratre ved 60 år for militært tilsatte skal bort.
NYTT FORSLAG: Regjeringen, her ved forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og statsminister Erna Solberg, ønsker at plikten til å fratre ved 60 år for militært tilsatte skal bort.

Foreslår at militære kan jobbe lenger

Regjeringen sender ut forslag som kan innebære at militært personell kan jobbe lenger i Forsvaret.

Publisert

Forsvarsdepartementet sendte denne uka ut et høringsnotat der det foreslås å legge til rette for at militært tilsatte kan jobbe lenger. I høringsnotatet fremmes det forslag om å fjerne plikten til å fratre for militært tilsatte som har særaldersgrense på 60 år.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: [email protected] eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

– I lys av at øvrige yrkesgrupper med særaldersgrense nå får rett til å stå i stilling til den alminnelige aldersgrensen, er det derfor naturlig at dette også blir gjort gjeldende for militært tilsatte med særaldersgrense, og at Forsvarets behov for en personellstruktur i aldersmessig balanse ivaretas gjennom andre virkemidler, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, ifølge en pressemelding fra regjeringen.

Les også: Fremtidens forsvar: 70 år gamle bataljonssjefer?

Tidligere har blant andre Forsvardepartementet stilt seg kritisk til et slikt forslag som ble fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet høsten 2020:

– En slik avvikling vil kunne få store konsekvenser for Forsvarets videre utvikling, både på kort og lang sikt, skrev Forsvarsdepartementet da i et høringssvar.

Fikk du med deg denne? Forsvarsministeren vil ha markedspris på forsvarsboliger

Powered by Labrador CMS