Nyheter:

Undervisningsbygget ved Krigsskolen på Linderud.
Undervisningsbygget ved Krigsskolen på Linderud.

Kadetter og BFO stusser over FHS-oppmøte trass regjeringens tiltak

Regjeringen sa lørdag at all undervisning skal foregå digitalt og ba studenter utsette reisen til studiestedet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

– Jeg har inntrykk av at flere kadetter syntes det var underlig at vi måtte reise tilbake forleden. De fleste kan komme seg på Teams med smarttelefon eller en helt vanlig PC. Og at man ikke kunne finne en alternativ løsning som er i samsvar med det regjeringen ønsker stiller mange spørsmål rundt, sier Brage Bolstad-Andreassen til Forsvarets forum.

Han er kadett ved Krigsskolen på Linderud i Oslo og president i Kadettsamfundet.

Vil forskyve oppstart

Lørdag gikk regjeringen ut og ba studentene utsette reisen til studiestedet.

– Målet med å forskyve den fysiske oppstarten er å dempe smittetrykket. Det betyr at de som ønsker og har anledning kan bli igjen der de har vært gjennom juleferien og unngå å sette seg på fly, tog eller buss for å reise tilbake til studiestedet, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) i en pressemelding.

Likevel måtte kadettene ved Krigsskolene og befalsskoleelevene ved Forsvarets høgskole (FHS) møte opp mandag. Krigsskolene er lokalisert i Oslo, Bergen og Trondheim. Cyberingeniørskolen ligger på Jørstadmoen. Til sammen er det i underkant av 900 kadetter og elever fordelt på sju steder i landet. Mastergradstudentene ved høyskolen fortsetter undervisningen digitalt.

– Nødvendig

Oppmøtet gjøres i henhold til strengt smittevern og i samråd med militært helsefagpersonell, opplyser FHS.

– Kadettene og befalselevene må møte i leir for uttak av nytt IT-system, forklarer kommunikasjonssjef Eivind Byre ved FHS. Det dreier seg både om programvare og maskiner.

– Hvorfor ber FHS kadettene og elevene møte opp når regjeringen så tydelig har bedt om at studentene ikke skal reise?

– Regjeringens anbefalinger handler om reiser som ikke er nødvendige. For vår del er dette nødvendige reiser. Det er viktig å forstå at dette handler om den militære styrkeproduksjonen og om forsvaret av Norge, sier Byre, og utdyper:

– Våre kadetter og befalselever skal møte i sin militærleir for å gjenoppta sin militære utdanning og trening. Den er ikke mulig å digitalisere i sin helhet, og spesielt ikke nå når vi må implementere nytt IKT-materiell.

Forsvarets forum har rettet spørsmål til Kunnskapsdepartementet om denne saken, men har foreløpig ikke fått svar.

Ønsker tydeligere informasjon

Kadett Bolstad-Andreassen sier at hans inntrykk er at det kunne vært kommunisert bedre rundt vurderingene som er gjort knyttet til regjeringens nye koronatiltak etter jul.

Brage Bolstad-Andreassen er kadett ved Krigsskolen på Linderud.
Brage Bolstad-Andreassen er kadett ved Krigsskolen på Linderud.

– De aller fleste har fått med seg de nye tiltakene som ble presentert av regjeringen, og ser alvoret i smittesituasjonen. Dog har vi ikke fått noen forklaring på hvorfor vi møter opp, noe jeg tror har skapt frustrasjon hos enkeltkadetten. Mange lurte på om vi måtte møte opp, og om det er forsvarlig. Vi fikk bare beskjed om at vi skulle møte i klasserommet til vanlig tid mandagsmorgen, forklarer han.

– Jeg tror informasjonsflyt er et stikkord som er gjennomgående hele kommandokjeden, og som kunne vært forbedret.

Han viser også til at det litt «ullent» hva som er krav og hva som er anbefalinger fra regjeringen, som FHS må forholde seg til.

I november testet 35 personer ved Krigsskolen positivt for koronaviruset.

– Dere hadde et smitteutbrudd på Linderud før jul. Er dere bekymret for noe lignende igjen?

– Jeg vil ikke si vi er bekymret, men forberedt på det. Jeg går på Krigsskolen og kan bare snakke for oss her i Oslo, men vi har satt inn veldig strenge tiltak de første to ukene. For vi vet at det er en sannsynlighet for at noen er smittet når vi kommer fra alle landets kanter, sier han, og legger til:

– Mitt inntrykk er av vi er forberedt og har gode prosedyrer.

Kadetten trekker frem at de nærmest har isolert seg fra samfunnet utenfor leir for ikke å smitte eller være i kontakt med det øvrige samfunnet. Likevel har han forståelse for at det vekker oppsikt at de har hatt oppmøte ved skolen to dager etter regjeringens tiltak.

Holder avstand i det de gjør

Beslutningen om fysisk oppmøte ved skolene er forankret hos styreleder ved FHS og forsvarssjef Eirik Kristoffersen er informert. Kristoffersen bekrefter dette overfor Forsvarets forum og forteller at kadettene har ikke samme mulighetene til fjernundervisning som masterstudentene.

– Vil det være klasseromsundervisning?

– Det vil vi naturligvis gjøre det vi kan for å begrense. Når det er nødvendig og eneste alternativ vil det foregå i smittevernsgrupper med strenge smittevernskrav, sier Byre.

Bolstad-Andreassen forteller at de er delt i flere kull, der hvert av kullene er kohorter. I tillegg deles hver kohort opp i lag på åtte til ti personer, som holdes atskilt fra hverandre.

– For eksempel spiser vi i messa med laget vi er fordelt i, slik at man har færrest mulig nærkontakter. Man skal holde avstand i det man gjør.

Kadetten forteller at de typisk har klasseromsundervisning på formiddagen, der de sitter i saler med avstand mellom seg og munnbind på. På ettermiddagene er det egenstudier.

BFO: – Litt rart

Leder i Befalets fellesorganisasjon (BFO) Jens Jahren, sier til Forsvarets forum at de har fått noen henvendelser fra medlemmer denne helgen knyttet til de nye restriksjonene fra regjeringen.

– Folk som skulle møte og lurte på hva de skulle gjøre, gitt de siste retningslinjene som nå er kommet etter nyttår. Særlig knyttet til universiteter og høyskoler, men også generelle reiseråd, sier Jahren.

Jens Jahren er leder i Befalets fellesorganisasjon.
Jens Jahren er leder i Befalets fellesorganisasjon.

Han har vært i dialog med stabssjefen i FHS som forklarer at de må gjøre det fordi de har ikke kan gjennomføre all undervisning digitalt og innfører et nytt system.

– En ting er jo elevene som møter, men dette treffer også ansatte. Så vi har tatt opp litt dette med ansatte og om det legges restriksjoner eller begrensninger på ansatte, sier Jahren.

Forbundslederen viser til at de er del av det større fagforbundet YS og ser hvordan andre deler av samfunnet tilpasser seg koronasituasjonen.

– Der vi ser at en del områder berøres veldig hardt av disse restriksjonene som gis, for eksempel luftfart, og forholder seg til myndighetenes råd. Så jeg syns det er litt krevende å se at man samler alle fysisk i den situasjonen man står i nå, når det er så klare oppfordringer fra regjeringen.

– Jeg kan bare si at det vi har diskutert internt hos oss, er at man gjør dette i den situasjonen her, det er litt rart. Men det får Forsvaret svare ut.

Han sier at tilbakemeldingene fra deres medlemmer har vært at folk lurer på hvordan reglene er og at noen er bekymret for reising. Noen er bekymret for oppmøte ved Forsvarets høgskole når regjeringen har bedt andre universiteter og høgskoler om å vente til lenger ut i januar.

Tips?

Har du tips eller innspill til denne saken? Kontakt journalisten på [email protected] eller redaksjonen på [email protected]

Hadde gjort det digitalt om mulig

Forsvarets forum har forelagt kommentarene fra kadetten og BFO for Forsvarets høgskole. Kommunikasjonssjef Eivind Byre svarer følgende:

– Det er en krevende situasjon som vi sammen gjør det beste vi kan for å håndtere. Det skaper ekstra komplikasjoner at alle datamaskiner er levert inn før jul og den gamle undervisningsplattformen tas ned.

– Nå implementerer vi den nye IKT-løsningen. Den krever PCer som er driftet av Forsvaret, og private PCer vil således ikke kunne benyttes.

– Vi tar smittevernsbestemmelsene og -råd fra regjeringen svært alvorlig. Hadde vi kunnet gjennomført utdanningen digitalt fra dag én etter ferien, hadde vi gjort det.

Powered by Labrador CMS