Nyheter:

Forsvaret auksjonerer bort flytur til Jan Mayen

Også i år auksjonerer Forsvaret bort Jan Mayen-tur.

Publisert Sist oppdatert

De innsamlede pengene under årets TV-aksjon går til organisasjonen Care.

– Vi er svært takknemlig for den generøse gaven fra Forsvaret. Dette er et helt unikt objekt som pleier å samle inn et betydelig beløp til TV-aksjonen. Gjennom denne gaven er Forsvaret i år med på å bidra til at kvinner i noen av verdens mest sårbare områder skal få mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Det sier TV-aksjonsleder Vibecke Østby til Forsvarets forum.

Amerikanere kjøpte i fjor

I 2018 innbrakte auksjonen av flyturen 104 100 kroner, etter at to amerikanere vant auksjonen. Foregående år har prisen vært oppe i både 200 000 og 175 000 kroner.

Jeg satt i USA og søkte etter måter å komme seg til Jan Mayen på. Slik havnet jeg på nettsiden til TV-aksjonen og så at Forsvaret auksjonerte bort to plasser på et Hercules-fly. Jeg sa til sønnen min; skaff meg den turen. Og nå er jeg her, sa Robert Bonifas (81) til forsvaretsforum.no i fjor.

Ny stasjonssjef

Normalt er det ikke mulig å komme seg til Jan Mayen som turist, men med auksjonen er det mulig for to personer å få en slk opplevelse. I løpet av året går det åtte flygninger med Hercules til Jan Mayen og plassene som auksjoneres bort er såkalte besøksplasser for familie og venner.

– Det er en god sak at vi kan støtte innsamlingsaksjonen på denne måten. For veldig mange er Jan Mayen et eksotisk sted med en aktiv vulkan, så et besøk vil være fantastisk for mange. For radiotelegrafister er står det eksempelvis høyt i kurs å få lov å sende en melding fra Jan Mayen, sier oberstløytnant Rune Leirvik til Forsvarets forum.

Han er statsjonssjef på øya og har bare vært der drøyt et par uker når vi
ringer. Auksjonen er i gang, og foreløpig er den oppe i 32 000 kroner.
Du kan legge inn bud her.

Hyggelig å bidra

Jan Mayen er 377 kvadratkilometer stor og har siden 1930 har vært en del av Norge. De eneste innbyggerne på øya er personell fra Forsvaret og Meteorologisk institutt, i alt 18 personer. Av disse er 14 personer ansatt i Forsvaret mens de resterende fire er ansatt av Meteorologisk institutt.

– Vi har hatt et fint samarbeid med TV-aksjonen de siste årene og har også bidratt overfor Kreftforeningen. Dette er saker det hyggelig å kunne bidra til å samle inn penger til, sier kommunikasjonssjef Stine B. Gaasland i Luftforsvaret.

De som kommer får noen få timers bakkeopphold hvor de besøker stasjonen og kan se på områdene i umiddelbar nærhet.