Nyheter:

Når F-35 tar av på Ørland, har hver 6. take-off ifølge avviksmeldinger vært utenfor det mønster som støykartet tillater.
Når F-35 tar av på Ørland, har hver 6. take-off ifølge avviksmeldinger vært utenfor det mønster som støykartet tillater.

Nye støymålinger kan gi nye erstatningskrav

Hver sjette takeoff med F-35 på Ørland følger ikke vedtatt flyvemønster. Det gir støyutfordringer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Kontrollutvalget i Ørland kommune har slått fast at det ikke er akseptabelt at flyvemønsteret ikke følges ved hver 6. avgang, skriver lokalavisa Fosna-Folket (krever abonnement).

Det var Forsvaret selv som i 2019 opplyste om avviket.

Klager fra beboere

Lederen for støyutvalget på Ørland, Finn Olav Odde (Sp) sier til Forsvarets forum at endringen i 2019 på 16 prosent av samtlige takeoff er mye, og at innbyggere i både gul og rød støysone har klaget. Hvor mange som har klaget mener han er uviktig, men de bor og holder til i sonene som ligger under området flyene er i når de tar av mot sør og flyr rett frem. F-35 skal ifølge reguleringsplanen svinge vestover i stedet for å fortsette rett frem.

Finn Olav Odde er leder av støyutvalget i Ørland kommune.
Finn Olav Odde er leder av støyutvalget i Ørland kommune.

– Vi ønsker at alle i støysonene skal behandles likt. Om de som i dag bor og holder til i gul støysone nå opplever tilsvarende støy som er tillatt i rød sone, vil det kunne føre til krav om innløsning og erstatningskrav. Det kan også føre til at planer må reguleres om for å godkjenne støybildet, sier Odde.

Det er i området ved Uthaug og ved Gartem klagene har kommet fra.

Både Forsvarsbygg og Forsvaret er invitert til å sitte i støyutvalget, men har takket nei. Likevel har begge partene møterett..

Nye støymålinger

Forsvarsbygg har gått med på å sette ut nye og flytte på eksisterende støymålere fra neste uke for å finne ut av om flystøyen og områdene for flystøy ikke er i henhold til vedtatt flymønster i reguleringsplanen for Ørland flystasjon.

– Vi kan ikke forholde oss til synsing om flystøy fra verken Forsvaret, Forsvarsbygg eller innbyggere. Derfor er vi blitt enige med Forsvarsbygg om at nye målere skal ut for å finne fakta. Så kan vi diskutere flystøy når vi ser resultatene av de nye målingene, sier Odde.

Fosna-Folket skriver at flere hundre beboere i støysonen har fått avbøtende støytiltak tidligere. Det kan eksempelvis være bytte til bedre støyisolerende vinduer og utvidet støyisolering av boligene. Grunnlaget for støytiltakene ligger i Ørland kommunes reguleringsplan for Ørland flystasjon.

Dette var også kommunens kontrollutvalg opptatt av da de diskutere saken. Utvalget slår fast at avviket ikke kan aksepteres.

Fikk du med deg denne? Prisen på F-35 kan ta av.

19 målesteder

Utbyggingssjef på Ørland flystasjon, Forsvarsbyggs Carl Oscar Pedersen, bekrefter at nye støymålinger vil skje fra neste uke.

Carl Oscar Pedersen er utbyggingssjef for Forsvarsbygg på Ørland flystasjon
Carl Oscar Pedersen er utbyggingssjef for Forsvarsbygg på Ørland flystasjon

– Det har kommet 19 punkter med ønsker om målesteder. Vi har anskaffet en måler til og flytter de fire eksisterende målerne vi har rundt for å foreta nye målinger. Dette er ikke arbeid som er ferdig til jul, for å si det slik. Dette kan ta flere år for å skaffe et riktig bilde av støyen.

– Hvorfor så lang tid?

– Forsvaret har fått 18 fly, og vi mener et riktig bilde av støyen vil være når flyparken er nærmest komplett. Det er enda et par år til.

Pedersen sier det har vært innkjøringstid, men i hovedsak følger flygerne et mønster for take-off og landing.

– Støykartet er basert på teoretiske beregninger. Nå har vi i ett år hatt ute tre målere for å se hvordan dette stemmer med beregningene. I stort følger flyene vedtatt mønster i over 80 prosent av flygningene.

– Når nye målinger foreligger, frykter dere nye krav om innløsning av boliger?

– Nei, jeg gjør ikke det. Men mange lokale mener at det kan skje.

– Hvis vedvarende målinger viser at det er gule soner som er blitt til røde soner, da må reguleringsplanen for flystasjonen revideres. Men det er først når flyparken er mer eller mindre komplett og det er kommet en normal situasjon at vi kan konkludere med dette, sier Pedersen.

Sikkerhet og vær

Tidligere har det blitt oppgitt til Ørland kommune at avvikene i flyvemønsteret er sikkerheten for pilotene, enkelte typer nødvendig trening og været i seg selv. Selv om en av seks take-off ikke fulgte mønsteret, var de faktiske støymålingene innenfor nivået som skal være akseptabelt. Likevel blir det nå nye målinger.

Ørland kommunes kontrollutvalgs konklusjon var denne:

Det er blant annet sikkerheten til pilotene og værforholdene som fører til avvik i takeoff.
Det er blant annet sikkerheten til pilotene og værforholdene som fører til avvik i takeoff.

«Kontrollutvalget mener det ikke er tatt inn i bestemmelsene til reguleringsplanen eller i kommuneplanens arealdel avvik fra planbestemmelsene. Derfor er kontrollutvalget av den oppfatning at avviket på 16 prosent ikke kan aksepteres.»

Laila Selnes Lund er leder av kontrollutvalget.

– Hva gjør kontrollutvalget med denne saken?

– Vi sender saken tilbake tilbake til støyutvalget som har bedt om en vurdering. Den har vi gitt. Det er to løsninger: At Forsvaret slutter å fly rett frem i hver sjette avgang eller at reguleringsplanen for Ørland flystasjon endres, sier Selnes til Forsvarets forum.

Major Stian Roen
Major Stian Roen

Stian Roen er talsperson i Luftforsvaret. Han forteller at luftvingen på Ørland så langt det lar seg gjøre følger den støyprofilen som er vedtatt for området.

– Men fra tid til annen må vi avvike fra dette på grunn av vær- og fugleproblematikk, sier Roen. Han kan ikke umiddelbart peke på enkeltepisoder, men avvikene er i stort alltid begrunnet med disse forholdene.

– Luftforsvaret har fokus på å ha et så godt forhold til naboer og beboere på Ørland som mulig, men noen ganger må andre hensyn komme i første rekke ved at kampflyene bruker andre inn- og utflyvningsprofiler.

Powered by Labrador CMS