Rett person på rett plass

Objektive kriterier må legges til grunn, slik at det er de best kvalifiserte søkerne som innstilles, skriver leder i Befalets fellesorganisasjon Jens B. Jahren

I løpet av de siste ukene har det blitt skrevet gode innlegg i debatten knyttet til karriere i Forsvaret, med hovedfokus på kvinners muligheter. Først og fremst vil jeg trekke frem at det viktig og riktig at temaet diskuteres på en saklig og god måte. De som har gitt uttrykk for sitt syn i offentligheten skal ha skryt for å løfte frem et viktig tema. 

Fikk du med deg meningsinnlegget til oberstløytnant May Brith Valen-Odlo mener at kvotering kan svekke Forsvaret? 

Og leste du tilsvaret der kommandørkaptein Patricia Flakstad ved Forsvarsstaben mener   at «destruktive» debatter kan skremme kvinner fra Forsvaret? 

For at Forsvaret skal kunne løse sitt oppdrag best mulig er det avgjørende at utvelgelse til stillinger gjøres grundig og godt. Objektive kriterier må legges til grunn, slik at det er de best kvalifiserte søkerne som innstilles. Heldigvis står kvalifikasjonsprinsippet sterkt, noe det også bør gjøre i framtiden.

På tross av dette har det de siste årene blitt mer uklart hvilke kvalifikasjoner som faktisk legges til grunn for utvelgelse til nye stillinger. Dette er uheldig fordi flinke og talentfulle mennesker presumtivt ikke søker et lite forutberegnelig karriereløp. Hvis Forsvaret oppleves som en lite forutsigbar som arbeidsgiver vil dette kunne skade omdømme, tilliten og etterhvert rekrutteringen.

mer spekulasjon

Formelt har det ikke vært uttalt at man bedriver moderat kvotering, eller positiv diskriminering i utvelgelsesprosesser i Forsvaret, men mange syntes å oppleve at enkelte forhold vektes i større grad enn det som kommuniseres. Både den underordnede og den tilsatte selv bør føle seg trygg på at man plasserer rett person i rett stilling. Dagens disponeringssystem er avhengig av åpenhet og tillit for å virke positivt for individet og organisasjonen.

Endringene Forsvarsdepartementet gjorde for utvelgelse på øverste nivå har ført til mer spekulasjon og mindre åpenhet...

Et annet viktig moment, som ikke har vært del av debatten, er at fagorganisasjonene tidligere hadde en definert rolle i utvelgelsesprosessene på alle nivå. Dette sikret en gjennomsiktig prosess som skapte høy grad av tillit. Dessverre er ordningen blitt fjernet for stillinger på det høyeste nivået i Forsvarsdepartementet. Her trakk man tilbake muligheten for involvering fra de ansattes fagorganisasjoner etter at ordningen hadde virket godt i nesten 10 år. Endringene Forsvarsdepartementet gjorde for utvelgelse på øverste nivå har ført til mer spekulasjon og mindre åpenhet, en utvikling stikk i strid med samfunnets utvikling og verdier for øvrig.  

Åpenhet skaper tillit

Jeg håper innspillene som har kommet de siste ukene blir tatt på alvor. Det er mange kloke tanker og gode poenger som nå har blitt løftet frem, som forsvarsledelsen og politikerne bør ta i betraktning når de skal løse sitt oppdrag. Like viktig er det at arbeidet som foregår rundt utvelgelse av stillinger på alle nivå skjer med utgangspunkt i objektive, rettferdige og uttalte kvalifikasjoner – ikke basert på uuttalte antagelser. Vi må ha større grad av åpenhet og transparens. Det vil skape trygghet og tillit, hviske ut antagelser, og det er først da vi virkelig kan diskutere på korrekt grunnlag og bedrive faktisk likestilling.