Nyheter:

Hent soldatene våre hjem

Regjeringen må hente norske soldatene hjem nå og gjøre hva den kan for å hindre at USA fremprovoserer en ny blodig krig utenfor Europas stuedør, skriver partileder i Rødt, Bjørnar Moxnes.

USAs drap på Irans øverste militære leder og en sentral irakisk offiser i Irak 3. januar har fremprovosert en ny og farlig konflikt i Midtøsten. Det har også skapt debatt om Norges deltakelse i den USA-leda militæroperasjonen Operation Inherent Resolve (OIR) i Irak. Det er ingen overraskelse at det amerikanske attentatet, som ble gjennomført med eksplosiver mot Iraks viktigste sivile internasjonale flyplass, av mange ble fordømt som et terrorangrep og erklært ulovlig av FNs spesialutsending for utenomrettslige henrettelser. At IS åpent hyller det amerikanske angrepet er også logisk og som forventet. Det burde heller ikke sjokkere noen at Iraks nasjonalforsamling ba regjeringen kaste ut de utenlandske styrkene, etter attentatet som Iraks statsminister kalte et angrep på Iraks suverenitet. 

Det som gir grunn til stor bekymring er at regjeringa, med Arbeiderpartiet på slep, ser ut til å ville dra Norge inn i USAs nye livsfarlige krigseksperiment, til tross for at dette helt åpenbart strider med Norges sikkerhetsinteresser. 

Ut av Irak

Det er mange grunner til at Rødt vil ha de norske styrkene ut av Irak så fort som mulig: 

* Fellesskapets forsvarsressurser skal brukes til å forsvare Norge, ikke til å støtte USAs og Natos krigseventyr i Midtøsten.

* USAs folkerettsstridige angrep 3. januar kan i verste fall kan bidra til å fremprovosere enda en blodig konflikt i Midtøstens med enorme sivile lidelser, masseflukt og mer terror og ustabilitet som resultat.

* Risikoen for at Norge dras inn i USAs meningsløse konflikter i Midøsten, som kan slå tilbake på Norge.

* Valgte irakiske myndigheters tydelige krav om at USA-leda styrker må ut av Irak. 

Risiko for tap av norske soldatliv og det faktum at USA bidrar til å øke denne risikoen. 

* Norge har ikke én soldat å miste.

* USA, som leder militæroperasjonen Norge deltar i, har brutt de grunnleggende forutsetningene for Norges deltakelse, nå angriper de som hittil har vært Vestens direkte allierte i kampen mot IS og bruker oppdraget i Irak til å angripe Iran. 

Norsk støtte til USAs krigføring bidrar til å undergraving av folkeretten som skader Norges langsiktige sikkerhetsinteresser.

Til forsvaret av Norge

For å utdype de åtte punktene, la meg begynne med grunnprinsippet i Rødts forsvarspolitikk, nemlig at fellesskapets ressurser skal brukes til å forsvare Norge, ikke til å støtte andre stormakters krigføring i utlandet. På skriftlig spørsmål fra Rødt vedgikk regjeringa nylig at skiftende norske regjeringer har brukt nesten 25 milliarder på militæroperasjoner i utlandet de siste 20 årene.  Flere av – men ikke alle – disse militæroperasjonene har vært folkerettslig tvilsomme og helt mislykkede, som de USA og Nato-ledete krigene mot Jugoslavia, Libya og Afghanistan. Samtidig har viktige deler av Det norske forsvaret gått for lut og kaldt vann. 

På bekostning av operativ evne

Når dyktige kvinner og menn presses ut av Forsvaret på grunn av dårlige arbeidsvilkår og innsparingshysteriet noen steder har gått så langt at vernepliktige tvinges til å vaske undertøyet sitt for hånd, er det dømt til å gå utover Forsvarets operative evne. Samtidig insisterer regjeringa på å bruke millioner i Irak. Selv sittende forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har uttalt at norsk deltakelse i militæroperasjoner i utlandet har gått på bekostning av vår hjemlige beredskap.

Rødt mener det er direkte uansvarlig av Solberg-regjeringa å sende nye norske soldater til en USA-ledet operasjon i Irak...

I dag er det hevet over enhver tvil at samtlige av USAs angrepskriger i Midtøsten har påført sivilbefolkningen enorme lidelser, forårsaket en massiv økning av islamistisk terror og drevet millioner på flukt.  Det altfor få reflekterer over, er hvorfor USA likevel fortsetter å starte nye kriger i regionen. En del av svaret handler om geografi. 

Elitene i Washington planlegger sine krigseventyr i Midtøsten fra trygg avstand, et helt verdenshav unna kaoset de fremprovoserer. Når disse krigene fører til at IS og Al Qaida etablerer seg langs Europas yttergrenser og millioner av sivile drives på flukt, er det vår sikkerhet og stabilitet som trues, ikke elitene i Washington.

Angrepet på basen

De siste dagene har det kommet fra at USA iverksatte angrepet 3. januar fra al-Assad-basen der de norske styrkene i Irak oppholder seg. Det er oppsiktsvekkende at regjeringa ikke informerte om dette da den redegjorde om situasjonen for Stortinget 15. januar. Det angrepet ble utført fra basen med de norske styrkene gjør at Norge knyttes enda tettere til angrepet, som FNs spesialrapportør altså definerte som ulovlig og som den norske forsvarssjefen antyder at var nær ved å utløse full krig med Iran. Det igjen fører til at risikoen for at Norge rammes av USAs konflikt med Iran er større enn først antatt.

...fellesskapets ressurser skal brukes til å forsvare Norge, ikke til å støtte andre stormakters krigføring i utlandet.

I tillegg utsatte angrepet de norske styrkene for en alvorlig og helt unødvendig livsfare. Det må ha vært åpenbart for USA at basen de brukte til å drepe Irans øverste militære leder og angripe irakiske styrker, ville bli mål for gjengjeldelsesangrep. USA må også ha visst at de norske styrkene på den amerikanske basen ikke hadde missilbeskyttelse. Likevel valgte amerikanerne å holde angrepet og den drastisk økte risikoen for motangrep, skjult for Norge fram til det skjedde, og nektet dermed de norske soldatene muligheten til å ta forholdsregler for å beskytte egne liv. 

Med det bidro USA til å øke faren for at norske soldatliv kunne gå tapt betraktelig. Rødt mener det er direkte uansvarlig av Solberg-regjeringa å sende nye norske soldater til en USA-ledet operasjon i Irak, når den amerikanske ledelsen viser en så tydelig likegyldighet til våre soldaters liv.  

Skrøt av styrkene

Da forsvarsminister Frank Bakke-Jensen redegjorde for Stortinget om Norges deltakelse i den USA-leda Operation Inherent Resolve, i 2018 skrøt han voldsomt av de irakiske sikkerhetsstyrkene: 

«Det er de som har stått i front mot IS, det er de som har tatt tap for å slå IS tilbake, og det er de som har vunnet landet sitt tilbake fra terroristene». 

Forsvarsministeren sa også at «Det er en grunnleggende forutsetning at innsatsen skal ha som formål å støtte irakiske sikkerhetsstyrker underlagt sentrale myndigheters kontroll i deres kamp mot IS» og at norsk tilstedeværelse forutsetter irakisk samtykke. Men nå gjør altså USA det stikk motsatte: Det irakiske vedtaket om å kaste ut de utenlandske styrkene møtes med amerikanske trusler om å beslaglegge Iraks oljeinntekter og knuse den irakiske økonomien. Og i stedet for å støtte de irakiske styrkene, er USAs politikk nå å angripe dem og bruke Irak som base for å konfrontere Iran. At USA nå angriper IS' fiender og lager mer kaos i Irak, styrker selvsagt den islamistiske terrorgruppen. Det er derfor IS åpent applauderte USAs angrep 3. januar. 

Må hentes hjem

Rødt vil be regjeringen klargjøre hvilke betingelser som gjelder for norsk deltakelse i Operation Inherent Resolve, nå som det er klart at USA ikke ivaretar norske soldaters sikkerhet, at Iraks samtykke ikke lenger er klart og at USA, som leder OIR, ikke først og fremst bekjemper IS, men nå tvert imot irakiske sikkerhetsstyrker og Iran. Men gitt det vi allerede vet om de grove bruddene på folkeretten og de «grunnleggende forutsetningene» for norsk deltakelse og amerikanernes likegyldighet til norske soldaters sikkerhet, er Rødts krav klart: regjeringa må hente norske soldatene hjem nå og gjøre hva den kan for å hindre at USA fremprovoserer en ny blodig krig utenfor Europas stuedør. 

Powered by Labrador CMS