Meninger

Det nordiske forsvarssamarbeidet er i stadig utvikling, skriver Hårek Elvenes. Her ser vi blant annet norske og svenske fly under en tidligere øvelse.
Det nordiske forsvarssamarbeidet er i stadig utvikling, skriver Hårek Elvenes. Her ser vi blant annet norske og svenske fly under en tidligere øvelse.

–Norden er et sikkerhetspolitisk skjebnefellesskap

Uavhengig av skiftende sikkerhetspolitiske vinder er Norden tjent med et langsiktig og tett forsvarssamarbeid, skriver Hårek Elvenes.

Publisert

Forsvarssjefen har nylig vært i Finnmark og inspisert oppbyggingen av hæren i Porsanger og Sør-Varanger. Russland har stasjonert om lag 12.000 soldater nær grensen til Norge og 50.000 soldater på Kola. For å svare på opptrappingen i nord, er Finnmark landforsvar gjenopprettet, og antall hærsoldater økt kraftig i Porsanger og Sør-Varanger.

En sikkerhetspolitisk krise i vårt nærområde vil trolig involvere hele Norden. Det nordiske forsvarssamarbeidet er i stadig utvikling. Nylig inngikk Norge, Sverige og Finland en avtale om forsterket forsvarssamarbeid.

Les også: – Vi tror på styrken i det nordiske forsvarssamarbeidet, skriver forsvarsministrene i Norge, Finland og Sverige.

En sikkerhetspolitisk krise i vårt nærområde vil trolig involvere hele Norden.

Den nye avtalen gjør det enklere å koordinere og samarbeide om militære operasjoner i krise og konflikt. Dette skjer samtidig som Sverige og Finland samkjører sitt forsvar med Nato så langt som mulig, uten å være medlem.

Tettere samarbeid

Natos sikkerhetsgaranti er bærebjelken i norsk sikkerhetspolitikk. Likevel er et tettere nordisk forsvarssamarbeid i Norges interesse. Det nordiske samarbeidet knytter landene tettere sammen og har en stabiliserende effekt i Nord-Europa. Det er også et uttrykk for at Europa tar større ansvar for egen sikkerhet, i en tid da USA må rette mer av oppmerksomheten mot Kinas militære ekspansjon.

Et nordisk forsvarssamarbeid vil aldri kunne erstatte Nato, men vil være et verdifullt supplement.

Et nordisk forsvarssamarbeid vil aldri kunne erstatte Nato, men vil være et verdifullt supplement. De nordiske landene befinner seg i et sikkerhetspolitisk skjebnefellesskap med sammenfallende syn på trusselbildet, og har begrensede ressurser. Hver for seg er Norge, Sverige og Finland småstater. Men samlet tilsvarer de i BNP, folketall og militært forsvar, en mellomstor militærmakt.

Regelmessig øving og samtrening er en forutsetning for militært samvirke i operasjoner. Det nordiske forsvarssamarbeidet har gjort store fremskritt på dette området. Under Nato-øvelsen Trident Juncture i Norge i 2018 deltok svenske og finske styrker, og hele Brigade Nord deltok på øvelse Northern Wind i Sverige i 2019.

Les også: Russlands opprustning og økte aktivitet i nord møtes med et tettere alliert samarbeid og tilstedeværelse, skriver Hårek Elvenes.

Samtrening mellom norske, svenske og finske kampfly har lenge foregått på jevnlig basis, blant annet gjennom storøvelsen Arctic Challenge.

Felles situasjonsforståelse

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i våre nærområder har ført til økt felles situasjonsforståelse og et sterkere sikkerhetspolitisk felleskap mellom de nordiske landene. Med sammenfallende sikkerhetspolitiske interesser, har vi alt å tjene på å samarbeide. Et militært forsvar blir stadig dyrere og gjør det krevende for mindre stater å holde seg med fullverdige forsvar i bredde og dybde.

Norden er sterkere samlet enn landene enkeltvis. Det gjør det vanskeligere for en motstander å splitte de nordiske landene. Dette styrker Norges sikkerhet.

Powered by Labrador CMS