Nyheter:

Forsvarssjefen om Finnmark landforsvar

Hærens og Heimevernets avdelinger er samlet i Finnmark. Det vil styrke forsvarsevnen, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

I juni inspiserte jeg Forsvarets avdelinger i Finnmark. Det var en fornøyelse å møte dyktige, løsningsorienterte og engasjerte soldater, befal og offiserer i Porsanger og Sør-Varanger. De viste meg hvordan Finnmark landforsvar gradvis bygges opp. Dette bidrar til en styrking av forsvarsevnen i landsdelen.

I 2017 besluttet Stortinget etableringen av Finnmark landforsvar (FLF), fordi det var nødvendig med økt tilstedeværelse samt god grad av forhåndsplanlegging og helhetlig tilnærming til anvendelse av landmilitære styrker i Finnmark. Hærens og Heimevernets avdelinger er nå samlet under én felles ledelse på Porsangmoen. FLF vil bestå av Grensevakten, Kavaleribataljon og HV-17. Vi er godt i gang med å bygge opp Kavaleribataljonen. Nå er den første eskadronen på plass og trener og øver. I Sør-Varanger styrkes Grensevakten med et jegerkompani og en sanitetstropp. Deler av disse enhetene er nå på plass, og også de er godt i gang med trening og oppdragsløsning.


I tillegg til de permanente styrkene fra Hæren og HV-17 har ytterligere to innsatsstyrker fra HV konkrete planer for innsetting i Finnmark, så totalt sett ser vi en styrking av forsvarsevnen i landsdelen. For å øke rekrutteringen til HV i Finnmark har vi iverksatt seks måneders soldatutdanning på Porsangmoen. Det er stor fordel for oppdragsløsningen at en god andel av soldatene i HV har lokal tilknytning. Her vil vi nå også komme i gang med en pilot på gjennomføring av Hærens skole for rekrutt- og fagutdanning.

Både i Kavaleribataljonen og i Grensevakten vil en langt større andel av soldatene ha 18 måneders førstegangstjeneste, noe som gir stabilitet og sikrer bedre kompetanse. I tillegg til våre nasjonale styrker har vi fortsatt også Alliert treningssenter på Porsangmoen.

Det er godt å konstatere at oppbyggingen av FLF i all hovedsak går etter planen. Anskaffelse og flytting av betydelige mengder materiell og bygging og renovasjon av bygg og anlegg tar tid, så vi er ikke i mål ennå. Men det er hyggelig å høre at Forsvarets logistikkorganisasjon og Forsvarsbygg får mye skryt for den jobben de gjør. I en så omfattende oppbygging er det også naturlig at vi må gjøre enkelte justeringer i planene underveis.

Viktigst i etableringen av FLF er å bygge kompetanse hos personellet som er grunnstammen. Etter inspeksjonen i juni er jeg svært trygg på at den videre oppbyggingen er i beste hender. Med så mange svært motiverte, kreative og dyktige og soldater, befal og offiserer skal vi klare å nå målsettingen om et landforsvar som er i stand til å løse gitte oppdrag i landsdelen, inkludert mottak og trening med våre allierte.

Powered by Labrador CMS