Meninger

Sivil beredskap blir tatt på alvor av Nato og av Norge, skriver Cecilie Daae. Her ser vi Nato-hovedkvarteret i Brussel.
Sivil beredskap blir tatt på alvor av Nato og av Norge, skriver Cecilie Daae. Her ser vi Nato-hovedkvarteret i Brussel.

– Utdatert om Norge i Nato

Sivil beskyttelse er vår første forsvarsskanse og blir tatt på alvor i Nato og av Norge, skriver Cecilie Daae.

Publisert

Denne artikkelen er over to år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Ulf Erik Reuterdahl stiller et retorisk spørsmål mandag 14. september i en kronikk i Forsvarets forum; Sikres norske interesser i Natos arbeid med alliansens og Natos militære strukturs avhengighet av sivil sektor?

Reuterdahl svarer nei.

Reuterdahl etterlyser et initiativ fra Justis- og beredskapsdepartementet for å revitalisere grunnlaget for vårt nasjonale sivile engasjement i Nato. Han viser til 20 års erfaring med hva han beskriver som fravær av en strategisk tilnærming og viser til erfaring som sivilt medlem i helsekomiteen og tidligere ansatt i Helsedirektoratet. Hans opplevelser står selvsagt i sin egen rett og for hans regning, men synes noe utdatert.

Hans opplevelser står selvsagt i sin egen rett og for hans regning, men synes noe utdatert.

Jeg finner det betimelig å minne Reuterdahl om følgende:

Cecilie Daae er administrerende direktør i Helse Nord RHF og tidligere direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).
Cecilie Daae er administrerende direktør i Helse Nord RHF og tidligere direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Regjeringens besluttet i november 2016 å etablere et program for videreutvikling av totalforsvaret og samfunnets motstandsdyktighet, omtalt som «Totalforsvarsprogrammet». Dette ble blant annet begrunnet med en mer utfordrende sikkerhetspolitisk situasjon med fokus på å styrke sivile myndigheters og det sivile samfunnets støtte til Forsvaret.

Nært samarbeid med Forsvaret

Programmet ble ledet tverrsektorielt av Justis- og beredskapsdepartementet og koordinert og samordnet operativt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap(DSB). Dette i et meget godt og nært samarbeid med Forsvaret.

I 2018 ble publikasjonen «Støtte og samarbeid» utgitt som et felles strategisk dokument utarbeidet av Forsvarsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet, en helhetlig og strategisk overordnet beskrivelse av totalforsvaret i dag. Her ble det gitt en klar retning for videreutvikling av sivil-militært samarbeid og fornyelse av totalforsvarskonseptet.

Dette har vær diskutert i Natos sivile beredskapskomite (CEPC) og ellers i Nato-sammenheng ved Justis- og beredskapsdepartementet og er omtalt som viktig og banebrytende.

Ikke minst understrekningen av at det er behov for et «whole of a society concept» som nettopp er totalforsvarstenkningen, føres helt ut på regionalt og lokalt nivå i Norge.

Det gjelder også viktigheten av å understreke at «sivil protection is the firs line of defence».

Test av totalforsvaret

Nato-øvelsen Trident Juncture 2018 ga anledning til videreutvikling men ikke minst testing av det norske totalforsvarskonseptet integrert i Nato-kontekst. Grundige evalueringer har gitt et godt grunnlag for videre sivil-militært arbeid og samarbeid. Det pågår og vil både påvirke og inspirerer både arbeidet i Nato og EU knyttet til videreutvikling av totalforsvarstenkningen.

Toppmøtet i Natos stående beredskapskomite ble lagt til Oslo i 2016...

Sentralt totalforsvarsforum som ledes i et samarbeid mellom Forsvaret ved Forsvarsstaben og ledelsen i DSB har over år vært en sentral arena for videreutvikling av den norske modellen for arbeidet med totalforsvar og arbeid og samarbeid nasjonalt, nordisk og internasjonalt.

Har du lyst til å delta i debatten?

Da har vi noen enkle retningslinjer du må følge:

  • Debattinnlegget bør være mellom 250-1000 ord
  • Kronikker og analyser fra fagpersoner kan være lengre
  • Det er forskjell på meninger og fakta: Påstander som hevdes å være sanne bør underbygges (bidra gjerne med lenker og tilleggsinformasjon)
  • Hold en saklig tone
  • Send bidraget til debatt@fofo.no

De siste årene har Norge tatt mange og lange steg konseptutvikling og praktisk utforming av Totalforsvaret.

Dette har vakt betydelig oppmerksomhet blant våre allierte. Toppmøtet i Natos stående beredskapskomite ble lagt til Oslo i 2016, som konsekvens av Norges pågående innsats.

Etterspurt kompetanse

Etterspørselen etter foredrag og innsikt er stor, fra alle hjørner av alliansen. Daværende Statsråd Ingvil Smines Tybring-Gjedde bidro i september 2019 som den første innenriksminister i alliansens historie ved å holde innlegg i Natos øverste råd, som et eksempel.

Etterspørselen etter foredrag og innsikt er stor, fra alle hjørner av alliansen.

Avslutningsvis; det er både nasjonale posisjoner og aktive bidrag til fellesskapet og alliansen, Justis- og beredskapsdepartementet er og har vært førende i dette arbeidet i godt samarbeid med totalforsvarsaktørene der dimensjonen «liv og helse» alltid er sentral og påaktet.»

Powered by Labrador CMS