Beholder Forsvarets forum

Forsvarets forum videreføres inntil videre etter dagens modell med tilhørende nettpublikasjoner og magasinet F. Det skriver ekspedisjonssjef Anders Melheim i Forsvarsdepartementet i et brev til Forsvarsstaben. Forsvarsdepartementet går dermed i mot anbefalingen til Forsvarsstabens arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa ønsket å legge ned Forsvarets forum – som del av omstillingen av kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret. Forsvarsdepartementet skal sette ned og lede en arbeidsgruppe «hvor Forsvarets forum og magasinet F vurderes ut fra et sektorperspektiv».