Vi bruker informasjonskapsler (cookies) for å forbedre brukeropplevelsen og optimalisere vår nettside. Ved å bruke nettstedet godtar du vår bruk av denne informasjonen. Les mer om dette i vår personvernerklæring

 

 

Vil beholde Forsvarets forumVil beholde Forsvarets forumhttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/forsider fofo.jpghttp://forsvaretsforum.no/forum-media/PubImages/Forms/DispForm.aspx?ID=984UAVHENGIG: Forsvarets forum er underlagt Redaktørplakaten. Her ser du tidligere forsider av bladet.

Vil beholde Forsvarets forum

Ansatte, offiserer og soldater vil beholde Forsvarets forum. Forsvarsstaben vurderer flere alternativer for fagbladet.

Under Tillitsvalgtordningens (TVO) landsstyremøte i Tromsø ble det vedtatt at TVO krever å beholde Forsvarets forum. Soldatene understreker at de ser på Forsvarets forum som en viktig informasjonskanal.

Vedtaket var enstemmig og lød som følger:

«TVO krever at Forsvaret viderefører utgivelsen av Forsvarets forum under en uavhengig redaktørplakat.»

Elisabeth Natvig, sjef FST Plan og fungerende sjef Forsvarsstab, skriver i en epost til Forsvarets forum at Forsvarsstaben nå vil behandle anbefalingene de har fått fra arbeidsgruppen som har sett på kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret, videre.
Du kan lese hele uttalelsen fra Forsvarsstaben lenger nede i saken.  

De ansattes organisasjoner har engasjert seg sterkt når det gjelder fremtiden til Forsvarets eget fagblad. I en felles uttalelse fra Norsk Tjenestemannslag og Norges Offisersforbund heter det blant annet:
«Forsvarets forum spiller en særdeles viktig rolle for at Forsvaret skal fremstå som en åpen og troverdig organisasjon.» 
Organisasjonene mener det er viktig at Forsvaret har et uavhengig magasin som kan stille kritiske spørsmål og slippe til andre meninger enn de forsvarsledelsen har. «Dette viser at Forsvaret på alvor ønsker åpenhet og debatt om egen organisasjon», heter det i brevet som er sendt Forsvarsstaben

TVOs saksbehandler, landstillitsvalgte Sigurd Svensen, sa på møtet i Tromsø at Sigurd Svensen, landstillitsvalgt TVO. Foto: TVO.​Forsvarets forum er et viktig medium for førstegangstjenestegjørende for å holde seg oppdatert på hva som foregår i Forsvaret.
– Når man er inne til førstegangstjeneste blir ofte inntrykket av Forsvaret begrenset til den avdelingen man selv er i. Derfor er Forsvarets forum en god kanal for å få oversikt på tvers av forsvarsgrenene. Dessuten har bladet som sin oppgave å dekke soldatstoff spesielt, forklarte Svensen.

«Forsvarets forum er en god kanal for å få oversikt på tvers av forsvarsgrenene»
– Sigurd Svensen, TVO.

I saksdokumentene til TVO pekes det på at TVO ikke fikk mulighet til å gi høringssvar i saken, da Forsvarets personell- og vernepliktssenter ikke sto på mottakerlisten.

Elisabeth Natvig, sjef FST Plan, skriver i en epost til Forsvarets forum at​ Forsvarsstaben selvsagt respekterer vedtaket til TVO. 
«Det legges som normalt opp til drøftinger i denne saken, men vi vil også ta et initiativ for å informere TVO særskilt om arbeidsgruppens anbefalinger» skriver Natvig videre.

Soldatene på TVO-konferansen uttrykte også bekymring for hva som vil skje med Soldatnytt, dersom Forsvarets forum blir lagt ned. Bladet Soldatnytt sendes ut i samme bladpakke som Forsvarets forum.

Ombudsmannen. Soldatene får støtte fra Stortingets ombudsmann for Forsvaret, Roald Linaker, som deltar på møtene til TVOs landsstyre.
– Forsvarets forum representerer en objektiv kunnskapsformidler om Forsvaret.
Bladets uavhengige rolle er helt i tråd med det som uttrykkes fra ledelsen i Forsvaret om åpenhet og samfunnsdebatt, sier Linaker til Forsvaret forum.
Han legger til:
Debatt om Forsvaret er viktig. Det ville være veldig uheldig om Forsvarets forum ikke får fortsette som den uavhengige kunnskapsformidleren den er. Jeg gleder meg dessuten til å følge bladets digitale utvikling framover, understreker ombudsmann Linaker.

Åpenhet og engasjement. Redaktør Tor Eigil Stordahl er svært glad for at de Redaktør i Forsvarets forum, Tor Eigil Stordahl. Foto: Olav Standal Tangen.
soldattillitsvalgte krever at bladet skal videreføres.
– Forsvarets forum på papir og nett har vært en av de tydeligste eksponentene for åpenhet i Forsvaret. Vår jobb har vært å formidle kunnskap, men også skape opplevelse og engasjement gjennom solid og grundig journalistikk om Forsvaret, sier Stordahl.
Derfor er han glad for at de soldattillitsvalgte og ansattes organisasjoner har reagert så sterkt på forslag om å legge ned redaksjonen.
– De representerer viktige lesergrupper som tydeligvis liker den åpne debatten Forsvarets forum skaper gjennom reportasjer, kronikker og meningsinnlegg der ulike synspunkter slipper til. 

«Forsvarsdepartementet etablerte Forsvarets forum for å skape åpenhet om Forsvaret og spre kunnskap om det som skjer der. Det er minst like viktig i dag.»
– Redaktør Forsvarets forum, Tor Eigil Stordahl.

Brev til ministeren. Norsk Presseforbund, Fagpressen og Norsk Redaktørforening har sendt et brev til Forsvarsdepartementet og statsråd Ine Eriksen Søreide, der de peker på at en eventuell nedleggelse av Forsvarets forum vil medføre et tap for den åpne debatten om Forsvaret.
«Enkelte breddemedier dekker forsvarsspørsmål fra tid til annen, men ingen dekker feltet like systematisk og gjennomgående», skriver de blant annet til ministeren.

I en epost til Forsvarets forum skriver Elisabeth Natvig, sjef FST Plan følgende: 

Elisabeth Natvig, sjef FST Plan. Foto: Torgeir Haugaard, Forsvaret.

«Forsvaret skal effektivisere driften med i overkant av 1,4 milliarder i inneværende 4-årsperiode for å skape et best mulig forsvar og mest mulig operativ evne for tildelte midler. Forsvaret ser derfor på alle områder, også kommunikasjonsområdet inkludert magasinet F. 
Forsvarsstaben satt i 2015 ned en bredt sammensatt arbeidsgruppe med mandat om å utrede transformasjon og effektivisering av kommunikasjonsvirksomheten i Forsvaret. Utredningens anbefalinger er forelagt FST, som stiller seg bak gruppens anbefalinger.
Anbefalingen foreslår blant annet en reduksjon i Forsvarets kommunikasjonsorganisasjon, der den største gevinsten av effektiviseringen ligger. I tillegg anbefales det å legge ned magasinet F i nåværende form. Det er foreslått at det samtidig utredes andre løsninger for drift av magasinet på utsiden av Forsvaret.
Forsvarsstaben vil behandle anbefalingene videre. Dette innebærer at anbefalingene formuleres som oppdrag til Forsvarssjefens virksomhetsplan. Oppdragene vil drøftes med arbeidstakerorganisasjonene, før de eventuelt formaliseres i rettelser og tillegg til virksomhetsplanen. Det tidligste tidspunktet for en slik formalisering vil være månedsskiftet mai/juni.
I tillegg vil Forsvarsstaben orientere forsvarsdepartementet om arbeidsgruppens anbefalinger og den planlagte oppfølgingen fra Forsvaret sin side.»

 

Publisert 27. april 2017 18:38.. Sist oppdatert 11. juli 2017 13:24.

 

 

Ny russisk missiltest utenfor NorgeNy russisk missiltest utenfor Norgehttp://forsvaretsforum.no/ny-russisk-missiltest-utenfor-norge
Hard kamp om 2. bataljon<img alt="" src="/forum-media/PubImages/20160616FWR_-7540.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Hard kamp om 2. bataljonRegjeringen vil gjøre 2. bataljon på Skjold til mobiliseringsavdeling. Opposisjonen derimot er villig til å betale ekstrakostnadene for en fullt oppsatt bataljon.http://forsvaretsforum.no/hard-kamp-om-2-bataljon
Planlegger nye Evenes flystasjon<img alt="" src="/forum-media/PubImages/Illustrasjon%20MPA%205fly_%20Godkjent.jpg" style="BORDER:0px solid;" />Planlegger nye Evenes flystasjonSlik ser Forsvarsbygg for seg at byggene til de nye maritime patruljeflyene på Evenes kan bli seende ut.http://forsvaretsforum.no/planlegger-nye-evenes-flystasjon