Nyheter

SIGNERT: Hæren og Bardu kommune har inngått avtale om å utdanne leger i allmennmedisin. Den ble signert 14. februar 2022 i Bardu kommunehus.
SIGNERT: Hæren og Bardu kommune har inngått avtale om å utdanne leger i allmennmedisin. Den ble signert 14. februar 2022 i Bardu kommunehus.

Tar grep for å løse legemangel: – En milepæl i det sivil-militære samarbeidet

BARDU (Forsvarets forum): Hæren signerer samarbeidsavtale om legespesialisering med Bardu kommune.

Publisert Sist oppdatert

Hæren har signert en samarbeidsavtale med Bardu kommune om spesialistutdannelse og ansettelse av inntil to leger i spesialisering i allmennmedisin. Til stede for signeringen var sjef for Hæren, Lars Lervik, ordfører Toralf Heimdal og kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø.

Tips oss:

Har du tips eller innspill til denne eller andre saker? Send oss en e-post på: tips@fofo.no eller ta direkte kontakt med en av journalistene.

GLEDELIG: Ordfører Toralf Heimdal mener avtalen er totalforsvar i praksis.
GLEDELIG: Ordfører Toralf Heimdal mener avtalen er totalforsvar i praksis.

I pressemeldingen sier ordføreren «det er svært gledelig at kommunene og Forsvaret klarer å etablere flere formelle samarbeid for å løse felles utfordringer. Dette er «totalforsvaret i praksis». Kommunedirektøren og hærsjefen sa i en felles uttalelse at avtalen er en milepæl i det sivil-militære samarbeidet og for å styrke tilgangen på legekapasitet.

Nedleggelse ble starten på forhandlinger

Våren 2022 valgte Hæren å legge ned den militære vaktlegen på ettermiddagene og i helgene. Dette førte til at de omtrent 2100 vernepliktige måtte se til den kommunale legevakten, noe kommunene kun fikk beskjed om én uke før avviklingen.

Dette førte til mer belastning på den sivile legevakta. På det tidspunktet sa kommunikasjonssjef Erling Nervik at Hæren har vært og er i dialog med kommunen om en pilot innenfor allmennlegespesialisering, for å forsterke det sivil-militære samarbeidet med vertskommunene. Dette ville være med på å senke belastningen på den sivile legevakten og forbedre rekrutteringen av leger med allmennspesialisering.

MILEPÆL: Sjef for Hæren sa i en felles uttalelse at signeringen er en milepæl i det sivil-militære samarbeidet.
MILEPÆL: Sjef for Hæren sa i en felles uttalelse at signeringen er en milepæl i det sivil-militære samarbeidet.

Situasjonen med mangel på leger i Hæren er det samme som for et år siden, sier sjef for Hæren Lars Lervik, til Forsvarets forum. Med avtalen vil de kunne ansette to leger med tilbud om allmennspesialisering og varierende arbeid. Han påpeker at denne avtalen ikke løser dette problemet, men at det er et av stegene på veien.

Les også: Sjef for Maritim helikopterving: – Forventer avklaring på type helikopter i løpet av våren

Lervik opplever at de har fått til en god måte samarbeide med legevakta på, slik at presset på den sivile legevakten er håndterbart, men fremdeles høyere enn ønsket.

50/50

Spesialiseringen vil fungere slik at legene vil få opplæring i Hæren på de kompetansemålene de trenger for å få spesialisering i allmennmedisin. Så vil det være noen kompetansemål legene i Forsvaret ikke vil møte i den daglige tjenesten på sykestuene og disse vil de i stedet møte som leger i Bardu kommune.

ANSVAR: Stine Strømsø er øverste leder for kommuneadministrasjonen. Det er hennes ansvar å sørge for at avtalen er riktig i henhold til det partene er enige om og signere den.
ANSVAR: Stine Strømsø er øverste leder for kommuneadministrasjonen. Det er hennes ansvar å sørge for at avtalen er riktig i henhold til det partene er enige om og signere den.

Legene vil derfor være ansatt 50 prosent i Hæren og 50 prosent i Bardu kommune. Som leger i kommunen vil de også inngå i den sivile legevaktordningen.

– Det som er viktig er å sørge for at den avtalen blir sånn at legene som går inn i spesialiseringsløpet faktisk får spesialiseringen sin, sier kommunedirektør Stine Jakobsson Strømsø til Forsvarets forum.

– Da er det en forutsetning at de går på en såkalt åpen og uselektert liste, som vil si at hvem som helst av pasientene kan komme inn. En dag en pasient med hjerneslag og en annen dag en pasient med brukken fot, fortsetter kommunedirektøren.

– Hvem er disse folkene som skal søke til stillingene?

– Det er leger i Hæren som skal søke seg til de stillingene. Vi vet at mange leger i Hæren fortsatt ønsker å være i Hæren, men som opplever seg som stoppet fordi de ikke får allmennlege-spesialisering, og da vil dette være en løsning for å imøtegå nettopp det.

Strømsø er fornøyd med at avtalen er på plass og mener at dette er et viktig steg i det videre sivil-militære samarbeidet.

– Vi setter det å være hær-kommune veldig høyt, og er veldig stolt av det.

Utdanningens start kommer an på rekrutteringen fra Hæren sin side, men Strømsø håper det kommer i stand relativt rakt.

Powered by Labrador CMS