Nyheter:

Åtte bistandsanmodninger til Forsvaret

Fredag jobber Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) med åtte bistandsanmodninger fra sivile myndigheter. Smittevernutstyr er ikke på listen.

Forsvarets forum fikk fredag formiddag tilsendt følgende oversikt over de pågående bistandsanmodningene som har kommet inn til FOH:

9. mars: Støtte til Drammen sykehus med lån av telt
Forsvaret har bistått Drammen sykehus med teltmateriell som brukes som et såkalt triage. Det er et sted der helsepersonell prioriterer pasienter og videre behandling ut fra pasientenes medisinske tilstand, stod det i en pressemelding fra FOH 12. mars. 

13. mars: NOR CSSBn støtter med eksternt mottakssenter Orkdal sykehus
Forsvaret støtter med bygging av eksternt mottakssenter ved Orkdal sykehus. Ifølge NRK er det reist flere telt på parkeringsplassen bak sykehuset, for å holde sykehuset koronafritt. 

13. mars: Støtte til AVINOR med utlån av flyoperative flater på Sola
Forsvaret støtter Avinor med utlån av militære flyoperative flater ved Sola Lufthavn, ifølge Forsvarets egen tidslinje.

16. mars: HV-02 støtter Politiet med utvidet grensekontroll på OSL Gardermoen
Øst politidistrikt opplyser til Forsvarets forum at anmodningen fra Politiet til Heimevernet handler om å bistå Politiet i å gjennomføre oppgaver knyttet til grensekontroll. Oppdraget går ut på å ledsage passasjerer og passe på passasjerer som venter på å returnere til hjemlandet sitt. 

16. mars: MAR CSS støtter Haukeland sykehus med utlån av telt
Marinens logistikkommando har bidratt med å sette opp et telt utenfor Haukeland sykehus i Bergen. Dette fungerer som et «triage-rom», hvor de organiserer pasientene ut fra skadeomfang og hvor kritisk tilstanden deres er. I tillegg forhindrer det koronasmitte inne på sykehuset.

17. mars: HV-05, HV-12, HV-14, HV-16 og HV-17 støtter Politiet med utvidet grensekontroll mot Sverige og Finland
Ytterligere 250 heimevernssoldater startet klargjøring til støtte til fem politidistrikt med grensekontroll langs svenskegrensen. Etter bistandsanmodning fra Politidirektoratet støtter Heimevernet nå med grensekontroll, inkludert på Oslo Lufthavn Gardermoen. Til sammen deltar 300 soldater fra fem Heimevernsdistrikter. Soldatene har begrenset politimyndighet, men skal ikke bære våpen.

Denne listen inkluderer ikke avsluttede oppdrag. 

Fredag ettermiddag opplyser Forsvaret om ytterligere to bistandsoppdrag. De er som følger:

20. mars: En sykepleier fra KNM Harald Hårfagre støtter Akuttmedisinsk Kommunikasjonssentral (AMK) i Stavanger fram til 2.april.

20. mars: To personer fra Forsvarets operative hovedkvarter gir liaisonstøtte til Helse Nord i Bodø.

Har du tips eller innspill til denne, eller andre saker? Send oss en e-post på [email protected]

Ingen bistandsanmodning om smittevernutstyr 

De siste dagene har det vært meldt om manglende smittevernutstyr i store deler av landet. Når Forsvarets forum spør FOH fredag formiddag, opplyser de at de fortsatt ikke har mottatt noen bistandsanmodning om smittevernutstyr.

Les også: Skuddsikre vester og antibac i Irak 

Forsvarets sanitet (FSAN) har tidligere sagt til Forsvarets forum at de er forberedt på å bistå med personell og materiell. Hvor mye materiell som er på lager, er ikke oppgitt. 

Kommunikasjonssjef Hans Meisingset i Forsvarets Logistikkorganisasjon (FLO) skrev onsdag i en e-post til Forsvarets forum at de ikke kan gi ut informasjon om lagerbeholdninger generelt, men at Forsvaret i hovedsak har to forsyningskilder: Den ene er rammeavtaleleverandør Medic, den andre er leveranser gjennom NSPA (Nato Support and Procurement Agency).


– I forbindelse med situasjonen som samfunnet nå står oppe i, er det Sykehusinnkjøp som prioriterer fordeling av smittevernutstyr. Dette inkluderer materiell som i en normalsituasjon ville vært levert direkte fra Medic til Forsvaret, skriver han.

Nato-løsning kan være aktuell

Torsdag opplyser Meisingset at det kan være aktuelt å bruke også materiell levert gjennom NSPA til støtte for samfunnet, dersom det kommer en bistandsanmodning om det. 

Les også: Korona har ikke svekket beredskapen i Nato 

For å finne ut hvorfor det ikke foreligger en bistandsanmodning på smittevernutstyr selv om det rapporteres om mangler i sivilsamfunnet, må en gjennom en labyrint av aktører. 

Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post at de har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å skaffe oversikt over behovet og kjøpe inn nødvendig medisinsk utstyr og smittevernutstyr. Helsedirektoratet har delegert oppdraget videre til Sykehusinnkjøp, som igjen viser videre til Helse Sør-Øst RHF for pressehenvendelser relatert til Covid19-utbruddet. Helse Sør-Øst opplyser at det er Helse Nord RHF som på vegne av de fire regionale helseforetakene har ansvaret for kontakten mot Forsvaret. 

Til Forsvarets forum sier senior kommunikasjonsrådgiver Kenneth Lauritsen at Helse Nord RHF har flere støtteanmodninger fra hele landet i prosess. De må først kvalifiseres, for så å eventuelt sendes videre til Forsvaret. Hvorvidt smittevernutstyr er blant anmodningene som nå vurderes, er de i ferd med å skaffe seg en oversikt over. 

Mange støtteanmodninger fra hele landet

– Helse Nord har ikke sendt inn noen bistandsanmodning om smittevernutstyr til Forsvaret. Vi har ganske mange støtteanmodninger fra hele landet som vi skal samle sammen og vurdere, fordi vi nå nettopp har fått det koordinerende ansvaret opp mot Forsvaret. 

Helse Nord RHF vil fortløpende vurdere støtteanmodningene til Forsvaret. 

– Forventer dere å se en bistandsanmodning om smittevernutstyr?

– Spesialisthelsetjenesten forsøker primært å dekke sitt behov for smittevernutstyr gjennom det arbeidet som Sykehusinnkjøp gjør mot sivile aktører. Ut over det, er det vanskelig å ha noen mening om hvilke støtteanmodninger som vil komme. 

Visste du at Forsvarets forum sender ut brif med de viktigste forsvarsnyhetene hver morgen? Du kan melde deg på her.

Powered by Labrador CMS