Nyheter:

– Alle HV-områdene kan sikre nøkkelobjekt

Det betyr ikke at alle HV-områder er beredskapsklare.

Publisert Sist oppdatert

– Hvis vi slår alarm, vil nøkkelobjektene bli sikret. Det er ikke der utfordringen ligger. Men vi må øke kvaliteten på det vi gjør, slik at vi blir mer fleksible. Og vi må få til en bedre geografisk fordeling. 

Det sa HV-sjef Eirik Johan Kristoffersen da han og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen møtte på høring om objektsikring på Stortinget 27. august 2018. Heimevernets manglende evne til å sikre objekter, var et hovedtema. 

– Vi trenger flere soldater med lokal tilhørighet, det vil styrke evnen til å drive objektsikring, sier Kristoffersen.

– Til jul får jeg 452 soldater fra Garden og Garnisonen i Sør-Varanger overført til Heimevernet. En er fra Finnmark. Det er én av de største utfordringene vi har fremover.

Til jul får jeg 452 soldater fra Garden og Garnisonen i Sør-Varanger. En er fra Finnmark


Mandag møtte toppsjefer fra Forsvaret, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Politidirektoratet og både tidligere og nåværende statsråder til høring i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Bakteppet er den harde kritikken fra Riksrevisjonen.

– Sikringen av samfunnsviktig infrastruktur er ikke tilstrekkelige bedret siden 2015, og er ikke i tråd med sikkerhetsloven, skrev Riksrevisjonen tidligere i år. 

Rapporten til Riksrevisjonen var basert på undersøkelser gjort høsten 2017. Regjeringen må, ifølge Riksrevisjonen «sørge for at politiet og Heimevernet har nødvendig kapasitet, hver for seg og sammen, til å sikre og beskytte objekter ved bruk av sikringsstyrker».

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener at Regjeringen ikke er i nærheten av å ha fulgt opp Stortingets tidligere vedtak om å få på plass beredskap i tilfelle krise og krig. 

«En av de viktigste manglende som påpekes i Riksrevisjonens rapport, er av Regjeringen ikke har prioritert å gi Heimevernet tilstrekkelig operativ kapasitet for å kunne stille med sikringsstyrker, slik det forutsettes – det er mangler på både materiell og bemanning», skriver Moxnes i en kronikk på forsvaretsforum.no.

Høyres Hårek Elvenes mener Moxnes delvis bommer. 

– Regjeringen tar Riksrevisjonens rapport på fullt alvor, og vi er ydmyke på at det gjenstår arbeid i forbindelse med objektsikring, sa han under et beredskapsseminar som Høyre arrangerte i forrige uke.

– Forsvaret er under oppbygging med en langtidsplan som legger inn 180 milliarder kroner, det har blitt 1300 flere politimenn og et politidistrikt har fått pansret kjøretøy. Det er langt flere som er sertifisert for å håndtere skarpe situasjoner, sier Elvenes.


Under høringen sa Eirik Johan Kristoffersen at Heimevernet med sine 40 000 soldater er dimensjonert for å sikre nøkkelobjektene. Overskuddet skal gå til å sikre politiobjekter. 

Tidligere i år sa Kristoffersen til forsvaretsforum.no at Riksrevisjonen også tar med andre skjermingsverdige objekter og politiobjekter. Det betyr alt fra industri og viktige bygg til å kunne overta sikring for politiet. Da blir summen for stor, mener Kristoffersen: 

«Den går ikke opp med en struktur på 40 000, og da må det prioriteres. Sånn er det i alle forsvarsanliggender.»

– Ved forrige høring ble det snakket om samtidighetsproblematikk. Det begrepet vil ikke jeg bruke. Jeg vil heller snakke om prioriteringer. For det er det handler om, sier Kristoffersen. 

HV-sjefen peker på tre utfordringer som også får konsekvenser for evnen til å drive objektsikring:  

1. HV har for få soldater i for eksempel Finnmark og på Fosen-halvøya. 
2. HV må arbeide for å øke kvaliteten på treningen. Soldatene er inne i en kort periode, da må HV bruke den tiden godt for å gjøre soldatene bedre. 
3. HV må fortsette arbeidet med objektsikring. Det jobbes blant annet med desentraliserte lagre. Og rutiner for å få soldater inn i tjeneste raskere. 

– Alle HV-områder er ikke beredskapsklare. Noen mangler personell. Andre materiell. En del materiell skal leveres utover høsten og neste år. Alle områdene er klare til å sikre et nøkkelobjekt. Hvis alarmen går, vil de gjøre det. Det har vi testet. Men alle områdene er ikke 100 prosent klare. 

Ved forrige høring ble det snakket om samtidighetsproblematikk. Det begrepet vil ikke jeg bruke. Jeg vil heller snakke om prioriteringer

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa under høringen at Forsvaret har hatt en del mangler. Han mener likevel utviklingen er positiv.
* 36 prosent av skjermingsverdige bygg i Forsvaret har tilfredsstillende status på objektsikring. 
* 42 prosent har mindre tilfredsstillende status. 
* 18 prosent har ikke tilfredsstillende status. Her gjøres det tiltak, ifølge Bruun-Hanssen. 
* 4 prosent er under utbygging. De vil få tilfredsstillende status når de er ferdige. 

– Langtidsplanen søker å gjøre noe med manglene, men det vil ta tid. Langtidsplanen går over fire år. Omstillingen i HV skal være fullført innen 2018. Men i likhet med resten av Forsvaret er ikke HV i stand til å sikre alle objekter samtidig, sier Bruun-Hanssen. 

Både Bruun-Hanssen og Kristoffersen peker på at Heimevernet har planer for 94 prosent av nøkkelobjektene. 

– I 2017 øvde vi på 36 prosent av disse objektene. I 2018 har vi øvd på 31 prosent. I 2019 skal vi etter planen øve 34 prosent av objektene, sier Kristoffersen. 

– Målet er at alle nøkkelobjekter skal øves på i løpet av en tre års periode.

I 2017 øvde vi på 36 prosent av nøkkelobjektene