Yngve Skoglund

Kommandør Yngve Skoglund er utnevnt til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Publisert 4. oktober 2017 09:17..