Willy Brandt-prisen

Willy Brandt-prisen for 2018 går til Kate Hansen Bundt og Robin Allers. Prisvinnerne hedres av Den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen for sin innsats for de norsk-tyske forbindelser. Kate Hansen Bundt er statsviter og generalsekretær for Den norske atlanterhavskomité. Den tyske prisvinneren Robin Allers arbeider som forsker ved Institutt for forsvarsstudier (IFS) / Forsvarets høgskole.
Prisen deles ut 14. november.