Vurderer å sende jagerfly til Grønland

Danmark må utplassere jagerfly på baser på Grønland dersom Russland krenker luftrommet på øya, sier den danske forsvarsministeren Claus Hjort Frederiksen.
I løpet av kort tid vil Grønland være innenfor rekkevidden av russiske jagerfly når russerne etablerer baser øst for Svalbard med tankfly for lufttanking. I dag har ikke Danmark noen beredskap for å avvise russiske fly på Grønland.
Danske F-16-fly har siden 2013 vært på vingene 184 ganger for avskjære russiske fly som har vært på vei mot dansk luftrom, skriver Aftenposten