Nyheter:

Vil utsette Afghanistan-undersøkelsen sju måneder

Forsvarets Sanitet mener det er uheldig dersom undersøkelsen kommer for tett på en annen nylig gjennomført studie.

Denne artikkelen er over tre år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Forsvarets sanitet (FSAN) ved Institutt for Miltærpsykiatri og Stressmestring planlegger en studie av alle Afghanistan-veteraners opplevelser, helse og livskvalitet etter tjenesten i Afghanistan, også kalt Afghanistanstudien («Afghanistan2»).

Det er åtte år siden den første undersøkelsen om Afghanistan-veteranene ble offentliggjort. Den viste blant annet at et stort flertall av Afghanistan-veteranene, cirka fire år etter hjemkomst fra Afghanistan, hadde god psykisk helse. 

Undersøkelsen viste også en andel sliter med ettervirkninger og stresslidelser etter deltakelse i internasjonale operasjoner og at over 25 prosent har et alkoholforbruk som defineres som risikofylt eller skadelig.

NY UNDERSØKELSE

Nå ønsker man en ny undersøkelse og datainnsamlingen til denne studien var planlagt gjennomført med en vitenskapelig spørreundersøkelse i januar og februar 2020.

I et brev til Forsvarsstaben som Forsvarets forum har fått innsyn i, viser FSAN til at i november 2019 ble det også gjennomført en spørreundersøkelse blant veteranene i regi av konsulentselskapet PricewatershouseCoopers (PwC). Også denne på oppdrag fra Forsvarsdepartementet, som ledd i evalueringen av Regjeringens oppfølgingsplan for veteranene.

I brevet underskrevet av brigader Petter Iversen, fagdirektør FSAN, står det blant annet at er meget uheldig at datainnsamlingen som ledd i Afghanistanstudien kommer så tett på undersøkelsen som er gjort i regi av PwC.

Iversen mener at når det sendes ut to spørreundersøkelser til de samme personene såpass nært i tid som det her er snakk om, så er det fare for at de to undersøkelsene forveksles. Da kan veteranene tro de har svart allerede.

FRYKTER LAV SVARPROSENT

FSAN frykter også at mange veteraner er lei av å svare på spørreundersøkelser, og med såpass kort tid i mellom to spørreundersøkelser svekker det sannsynligheten for at veteranene svarer på den siste.

I begge tilfeller vil det gi redusert svarprosenten i Afghanistanstudien. Hvert eneste prosentpoeng er viktig for å fremskaffe vitenskapelig pålitelige resultater, skriver Iversen.

Den omfattende datainnsamlingen i Afghanistanundersøken («Afghanistan2») er planlagt som grunnlag for senere forskning på veteraners psykisk helse.

Vi bruker mye ressurser på å lage en god undersøkelse, som er forskningsmessig forankret. Vi benytter validerte spørsmål som også er brukt i andre studier, slik at vi kan sammenlikne resultater og sette resultatene inn i en større sammenheng, skriver Iversen.

Derfor samarbeider Institutt for Miltærpsykiatri og Stressmestring med Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Boston VA Reaserch Institute ved professor Brett Litz, og Forsvarets Helseregister om prosjektet.

VIL UTSETTE

– En undersøkelse med høy faglig kvalitet blir likevel bare så god som svarprosenten tillater. Konsekvensen kan bli at vi får redusert kunnskapsgrunnlag for den norske veteranpopulasjonen, og i neste omgang kan dette gå ut over evnen til å komme med målrettede tiltak, skriver Iversen i brevet, som viser til at denne bekymringen også ble kommunisert i forkant av PwC-undersøkelsen.

Iversen mener den mest logiske vil være er å utsette Afghanistanstudien.

Vi anmoder på det sterkeste om at utsendelse av spørreskjemaer til Afghanistanstudien («Afghanistan2») kan utsettes til månedsskiftet august/september 2020. Tidsplanen for studien vil dermed bli forskjøvet med sju måneder, fastslår Iversen.

Får støtte

Veteranorganisasjonene ble informert om saken av FSAN i et møte i november.

– Begge disse undersøkelsene er viktige for veteranorganisasjonene. Vi er enig i at det er viktig å få en god svarprosent på undersøkelsene, samt at veteranene ikke blander de sammen og tror det er den samme som de allerede har besvart, sier Thor Lysenstøen, generalsekretær i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO).

Powered by Labrador CMS