Vil styrke operativ evne

– La det ikke være noen tvil, vi skal reetablere den operative evnen vi mistet med «Helge Ingstad», sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen i Stortinget tirsdag formiddag, ifølge Teknisk Ukeblad. Han skisserte en rekke midlertidige og mer permanente tiltak for å kompensere for at fregattvåpenet nå teller fire skip, ikke fem. Først når fregatten er hevet og grundig undersøkt vil det bli avgjort om den kan repareres eller blir kondemnert. Statsråden understreket at fregattstrukturen er en sentral del av Forsvarets operative evne. Våre havområder er dessuten strategisk viktige for Nato. Midlertidige tiltak vil være å seile med dobbel besetning på en av de gjenværende fregattene og på logistikkfartøyet KNM «Maud». Men for å nå tilbake til nivået før forliset, trengs en ny fregatt. Bakke-Jensen opplyste at de har slått fra seg muligheten for å leie inn en fregatt. Derimot vurderes det å koble Norge på en av våre alliertes pågående anskaffelsesprosjekter, og slik skaffe en ny fregatt langt raskere enn det ellers ville vært mulig å få til.