Nyheter:

Vil søke Nato om støtte til tre prosjekter på Andøya

Forsvarsdepartementet vurderer tre nye prosjekter på Andøya. Og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen avviser ikke flere prosjekter på sikt.

Det var i 2016 at Andøya flystasjon ble vedtatt avviklet. Nye overvåkingsfly skulle i stedet etableres – og operere – fra Evenes. Så – i 2019 – besluttet regjeringen at både Andøya og Bodø skal være mottaksområder for allierte fly. Det betyr at det vil være militær aktivitet på Andøya, også i fremtiden – selv uten overvåkingsfly. Og selv om selve flystasjonen fortsatt skal legges ned, betyr det også investeringer i eiendom, bygg og anlegg (EBA). 

I mai stilte forsvarspolitisk talsperson i Senterpartiet, Liv Signe Navarsete følgende skriftlige spørsmål i Stortinget: 

«Kan forsvarsministeren redegjøre for pågående og planlagte EBA-prosjekter på Andøya?»

Fire millioner euro

– Per i dag er det ingen planlagte prosjekter i investeringsplanen, svarte forsvarsministeren. 

Men: 

– Forsvarsbygg har fått fullmakt til å gjennomføre tiltak for å fase ut bruk av fossilt brensel til oppvarming på Andøya. Og Forsvarsdepartementet vurderer å søke Nato-finansiering for tre mindre prosjekter. Det dreier seg om et prosjekt for etablering av armeringsplattform, renovasjon av et ammunisjonslager samt et prosjekt for rask oppbremsing av kampfly på rullebanen. 

Forsvarsdepartementet vurderer å søke Nato-finansiering for tre mindre prosjekter


– Disse prosjektene ble fremmet overfor Nato i 2015 og ligger inne i Natos investeringsplaner for mulig gjennomføring i tidsrommet 2020–2025, skriver Bakke-Jensen i svaret sitt. – Det er ventet at Norge kan få et samlet tilskudd fra Nato på om lag fire millioner euro. Selv om Nato dekker deler av investeringskostnadene, medfører det nasjonale følgekostnader. I tillegg vil drift og vedlikehold være et nasjonalt ansvar.  

Selv om Nato dekker deler av investeringskostnadene, medfører det nasjonale følgekostnader. I tillegg vil drift og vedlikehold være et nasjonalt ansvar


Forsvarsministeren skriver at eventuelt flere nye EBA-prosjekter på Andøya vil bli vurdert som en del av oppfølgingen av Forsvaret sitt konsept for alliert mottak.

Les mer om konseptet for alliert mottak her.


Etterretning og beredskap

MDG-leder Une Bastholm har også stilt spørsmål i Stortinget om Andøya. Hun lurte på hvilken militær aktivitet det planlegges for. Statsminister Erna Solberg har tidligere påpekt at Andøya flystasjon «ikke skal være en base for aktivitet som er tradisjonell for der norske forsvaret».

Da svarte forsvarsministeren slik:

– Det er riktig at Andøya flystasjon er vedtatt lagt ned, og at det planlegges med at de nye maritime overvåkingsflyene skal driftes fra Evenes. Etterretningstjenesten vil fortsatt ha en tilstedeværelse på Andøya etter at flystasjonen er nedlagt. I tillegg vil Andøya ha en beredskapsrolle i Forsvarets fremtidige evne til å motta allierte forsterkningsstyrker, skrev Bakke-Jensen. 

– De konkrete løsningene og ambisjonsnivået skal vurderes som en del av arbeidet med neste langtidsplan. 


Satser på Evenes

Beslutningen om å operere maritime overvåkingsfly fra Evenes er det i alle fall ingen planer om å gjøre om på, ifølge forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

– Vi pleide å ha Evenes som beredskapsbase, mens Andøya var base for overvåkingsfly og beredskapsbase for jagerfly. Nå skal vi gjøre det motsatte. Vi skal operere på Evenes, derfor flytter vi overvåkingsflyene dit, sier han til Forsvarets forum. 

– Vi ønsker å beholde Andøya som beredskapsbase for jagerfly. 

– Men da beholder Forsvaret begge basene likevel, det var vel ett av argumentene for å avvikle Andøya? 

– Vi får færre steder å drifte i fredstid. Vi er forberedt på mer debatt, men har ingen planer om å endre på vedtaket om flytting til Evenes.

Nytt fagmilitært råd kommer 8. oktober. Vi har utfordret forsvarssjefen på hva han ønsker å få ut av det nye rådet. Les hele intervjuet her: