Vil redde Gamle Krigsskolen

Mer enn 2000 har skrevet under på opprop mot at Forsvarsdepartementet skal selge Tollbugata 10.

Publisert Sist oppdatert

– Vi mener det er helt galt å selge bygget. Det er et av de viktigste byggene i Oslo med tanke på hvilken tidsperiode det er fra og hvilken kvalitet det kunne vært i, sier Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Oslo Byes Vel. 

– Tollbugata 10 burde vært det flotteste rokokko-paleet i Oslo. 

Det var i juni at Forsvarsdepartementet besluttet at bygget fra 1600-tallet – som har vært i Forsvarets eie i mer enn 200 år – skal avhendes. Årsak: Vedlikeholdet er for dyrt. 


– Bygget krever full rehabilitering, og vi kan ikke forsvare å bruke opp mot 350 millioner kroner for å sette det i stand, sa spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet til forsvaretsforum.no

Også Forsvarsstaben har anbefalt å selge bygget. 

Tilstanden til Tollbugata 10 – som blant annet Hæren fortsatt bruker – er beskrevet som kritisk. Hovedproblemet er setningsskader. Bygget flytter på seg. Vegger sprekker, tapet faller av, vann trenger inn i kjelleren og deler av taket er dekket av presenning. 

Ifølge Forsvarsbygg skal eiendommen «sendes ut på utvidet offentlig avklaring». Det betyr at alle departementer, statlige etater, fylkesmannen og kommunen har mulighet til å erverve eiendommen til takst før den legges ut for salg i det åpne marked. Da vil alle få mulighet til å by på eiendommen.


Nå har Oslo Byes Vel satt i gang en underskriftskampanje. Drøyt 2300 har skrevet under – ei uke etter at kampanjen ble lansert.

– Vi har ikke tro på at det finnes noen naturlige offentlige kjøpere, sier Høisæther. 

– Derfor er det viktig at vi kommer på banen før bygningen ender i private hender. Vi mener at når man har en slik eiendom, er man pliktig å vedlikeholde den. Det burde vært drevet verdibevarende vedlikehold. I stedet kan det virke som om vedlikeholdet heller har vært verdiforringende. 

Det burde vært drevet verdibevarende vedlikehold

Oslo Byes Vel vil at det skal etableres en stiftelse, og at denne stiftelsen skal kunne reise midler både fra det offentlige og private. Slik kan Tollbugata 10 bli rehabilitert, men forbli i offentlig eie. I tillegg er målet at det etableres et fond for fremtidig vedlikehold.

– Hva kommer dere til å gjøre med underskriftene? 

– De skal vi ta med oss når vi tar direkte kontakt med Forsvarsdepartementet. At mer enn 2000 har skrevet under etter bare én uke viser det vi trodde på forhånd: Engasjementet for å ta vare på Tollbugata 10 er stort.

Krigsskolens venner støtter kampanjen.

– Et godt og prisverdig initiativ, som vi absolutt støtter, sier styreleder Asgeir Myhre.

Forsvarsdepartementet ønsker verken å kommentere underskriftskampanjen eller om en stiftelse kan være et reelt alternativ.   

***

Slik reagerte hærsjef Odin Johannessen: 

«Fryktelig trist at denne nasjonalkulturelle bautaen skal selges»