Vil lagre metadata

Etterretningstjenesten bør få lagre metadata om all netttrafikk som krysser den norske grensen, ifølge forslaget til ny e-tjenestelov. Nettilbyderne skal pålegges å legge teknisk til rette for lagring av informasjon fra nordmenns bruk av e-post og sosiale medier, melder NRK.
Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) mener loven vil gjør Norge bedre rustet til å forsvare seg mot hackerangrep. Men lovforslaget er så kontroversielt at det risikerer å splitte regjeringspartiene.
– Vi i Venstre har varslet at vi kan ta dissens i spørsmål om digitalt grenseforsvar. Det står også i Jeløyaplattformen, sier Venstres stortingsrepresentant Abid Q. Raja til NRK.