Vil ikke konkretisere likestillingstiltak

I fjor sommer fikk Forsvaret forelagt en rapport om sitt likestillingsarbeid. I den mottok forsvarssjefen 40 tiltak. Ti ble definert som strakstiltak. Seks måneder senere, vil ikke admiral Haakon Bruun-Hanssen konkretisere hvilke han har tatt tak i, skriver VG. Det er i etterkant av Forsvarets forums avsløringer om seksuell trakassering og ukultur, at avisen har spurt hvilke tiltak forsvarssjefen har fulgt opp.
– Hvilke tiltak som er iverksatt, vil komme frem i virksomhetsplanen, sier talsperson Per-Thomas Bøe.
Virksomhetsplanen blir lagt frem i januar.