Nyheter:

Vil gjøre ombudsmann til veteran-ombud

​– Vi har fått signaler fra veteraner om at dette er nødvendig. Det tar vi på alvor, sier ombudsmann Roald Linaker.

Publisert Sist oppdatert

– Mange veteraner kommer til kort i møte med det offentlige – om det er NAV eller Statens pensjonskasse, sier stortingsrepresentant Erlend Larsen (Høyre). 

– For veteranene vil ombudsmannen kunne være en viktig ankeinstans, sier Larsen. 

– Ombudsmannen har allerede en tilsvarende rolle for folk i Forsvaret. Jeg tenker at det er naturlig at han også er ombudsmann for veteraner. 

– Vi har fått signaler fra veteraner om at dette er nødvendig og at de har behov for en ombudsmann. Det tar vi på alvor. 

– Hva kan ombudsmannen bidra med?

– Å være et organ veteraner kan ta kontakt med og som passer på at de ordningene som veteraner har, blir fulgt og at veteranene får rettferdig behandling, sier Linaker.

– Ombudsmannens oppgave er å sørge for at Forsvaret gjør rett for seg. Veteraner blir også berørt av NAV og Statens pensjonskasse. Her er det naturlig at det blir en grenseoppgang mellom Ombudsmannen for Forsvaret og Sivilombudsmannen. 

Ombudsmannens oppgave er å sørge for at Forsvaret gjør rett for seg