Vil engasjere flere

Med nettstedet Stratagem ønsker unge offiserer å blåse liv i den norske forsvarsdebatten.

– Forsvarsdebatten i Norge har vært preget av noen få personer som har vært veldig aktive. Det handler ofte om egeninteresser og sektorisering. Da blir ikke debatten så god som den kunne vært. Vi håper å skape en bedre og mer mangfoldig debattkultur. Målet er å øke kompetansen hos offiserer og skape en arena for meningsbrytning, sier kaptein i Luftforsvaret, Carl Waldemar Wilhelmsen.

I februar ble Stratagem lansert. Å utvide bredden av perspektiver og bidragsytere til forsvarsdebatten var målet til nettstedet som ble startet av rittmester Philip Matlary. Han er taktikkinstruktør på Krigsskolen, men ideen kom når han tok en mastergrad i war studies ved King's College London.

– Jeg trengte kilder til oppgavene jeg jobbet med, men savnet det norske perspektivet. Vi har møtesteder og debattforum som Oslo Militære Samfund og Norsk Militært Tidsskrift. Men internettversjonen av forsvarsdebatten fantes ikke. Det bestemte jeg meg for å gjøre noe med, forteller Matlary.

REDAKSJONEN

I messa på Krigsskolen sitter fire fra redaksjonen til Stratagem. Den består av totalt ni unge offiserer fra Forsvaret, samt sivile tilknyttet sikkerhets- og forsvarspolitiske institusjoner. Redaksjonen står for den daglige driften av Stratagem, henter inn bidrag og kvalitetssjekker før publisering.

– Vi har bevisst valgt ikke å etterspørre så mye, og heller hjelpe de som er motiverte med å skrive gode tekster. Noen artikler er også republisering fra våre samarbeidspartnere. Antall innsendte artikler øker jevnt og trutt, forteller Matlary.

Nettstedet har innlegg som dekker alt fra de brede perspektivene, til nisjesaker. Ledelse, landmakt og stridsvogner er populære temaer. En av dem som sitter i redaksjonen er Sebastian Langvad som til daglig jobber som løytnant i 2. bataljon. Han mener Stratagem begynner å bli godt kjent blant offiserer i Hæren allerede etter seks måneder

– Jeg prøver å bruke nettverket mitt for å motivere folk til å bidra. Men det er påfallende hvor vanskelig det er å få folk til å delta i debatten, sier Langvad.

Han synes også det er overraskende at sakene som engasjerer mest handler om «fredtids-forsvaret».

– Jeg skulle gjerne sett mer som går på kjernen av det vi driver med – nemlig å vinne kriger.


Alt fra enkelttrefninger til strategiske planer. Der er det lenger mellom bidragene. Min teori at det henger sammen med at det akademiske aspektet ved offisersrollen ikke har så sterk tradisjon i Norge.

– I en del andre profesjoner er det forventet at man stadig holder seg oppdatert og publiserer vitenskapelige artikler. Jeg opplever ikke at det samme er tilfelle blant norske offiserer. Jeg tror man skal ha i bakhodet at når man er offiser, burde det forventes at man bidrar til faglig vekst og akademisk utvikling, sier Langvad.

Han mener at utdanningen på Krigskolen gir er veldig godt grunnlag for å kunne skrive gode, gjennomtenkte tekster.

– Men så er det bøygen med å blottlegge sitt resonnement for hundrevis av lesere og ta imot motargumenter.

DEBATTKULTUR

– Debatten er tidvis preget av at mange tar motargumenter veldig personlig.

Det er ikke noen sunn debattkultur når man blir mest opptatt av at «jeg har rett og du tar feil».


Det gjør ikke Forsvaret noe bedre. Jeg tror det kommer av at mange ikke er vant til å delta i debatten skriftlig, sier Matlary.

I USA er det forventet at offiserer skal ha vist at de kan tenkte kritisk i offentligheten og ha publisert faglige tekster.

– Her i Norge kan man sitte på toppen av Forsvaret uten å ha uttrykt så mye.

– Målsetningen er å bedre forsvarsdebatten – har dere oppnådd dette?

– Det er et langsiktig mål. Vi håper å tiltrekke oss unge offiserer som kan publisere stoff på Stratagem. Når de sitter i sjefsstillinger i fremtiden har de forhåpentligvis fått skrivetrening og erfaring med å uttrykke seg offentlig. Da vil man også kunne delta i debatten med høyere selvtillit, mener Matlary.

Tidligere var Oslo Militære Samfund det viktigste diskusjonsforumet i Norge. Men de fire har savnet noe tilsvarende på nett, som er tilgjengelig hele tiden.

– Stratagem er noe man kan lese på bussen eller trikken på vei til jobb. Det gjør det lettere å passe inn i en hektisk hverdag. Vi ønsker å hjelpe unge til å finslipe både det analytiske og skrivemessige slik at de også kan løfte stemmen og delta aktivt i debatten, sier kaptein Carl Waldemar Wilhelmsen.

– Poenget er at man trenger mengdetrening for å bli god til noe. For ikke så lenge siden plukket jeg opp min første oppgave fra Luftkrigsskolen, og den var ikke bra. Men det var første skuddet på ballen.

– Man må begynne et sted, og det stedet ønsker vi at Stratagem skal være.