Viktig matsikkerhet

Hvorfor har veterinæroffiseren heller kjeledress, hjelm, lykt og refleksvest enn hvit frakk og stetoskop?

Vi er når dette skrives nesten ferdige med Trident Juncture 18, en Nato-øvelse i god, gammel stil, med et betydelig antall deltagende nasjoner, og ikke minst personell og materiell. Alt dette skal tas imot i en prosess som kalles RSOM, på norsk: mottak av allierte forsterkninger.

Afrikansk svinepest 

Vi hopper tilbake i tid til Georgia i 2007, der det er en «politisk uenighet» om Sør-Ossetias status i forhold til Russland. Denne uenigheten, eller konfrontasjonen, utviklet seg over et års tid til en konflikt der omfattende våpenmakt ble anvendt på begge sider, før en slags løsning ble funnet og russiske styrker kunne trekke seg tilbake.

Med seg hadde de ikke bare sitt militære materiell, men også en uvelkommen gjest: En lastebåt fra syd hadde bragt med seg en sykdom som heter afrikansk svinepest (ASF) til Georgia. Siden Georgia under denne situasjonen ikke hadde en fungerende offentlig veterinærtjeneste ble denne svinesykdommen raskt spredt til hele landet.

Sykdommen smitter ikke til mennesker, men russiske styrker tok med seg  smitten videre inn i Russland . Til tross for aktiv forebygging og mottiltak har Russland fortsatt ikke klart å hindre videre spredning i eget land og til naboland, og både svinekjøttproduksjon og villsvinbestand er sterkt påvirket.

Vår matproduksjon 

Vi har en forpliktelse til å forsvare landet vårt når det behøves, og i dette ligger også å redusere de negative virkningene konflikt skaper. En av disse er faren for egen matproduksjon. Det å få med seg smittsomme dyre- og plantesykdommer og skadegjørere vil raskt gjøre oss enda mindre i stand til å brødfø egen befolkning og tilreisende forsterkninger.

Derfor står veterinæroffiserene på mottaksstedene med kjeledress, refleksvest, hjelm og lykt og kontrollerer at militært materiell som ankommer landet er behørig renset og desinfisert, og at ingen bringer med seg smittebærende varer. Årets øvelse innebar om lag 18 000 kontrollobjekter, mange fra områder med annen smittestatus enn den vi har her hjemme.

I tillegg kommer jobben med å se til at ankommende personell forpleies på en forsvarlig måte, og at vi ikke påfører styrkene smitte med maten og vannet og gjør dem stridsudyktige. Kjøkken og forlegninger kontrolleres av veterinærlagene (her byttes kjeledressen med hvit frakk!).

Smittevern 

Veterinærtjenestens hovedoppgave er smittevern nasjonalt i forhold til militært materiell og for militære avdelinger for derved å bidra til at vi opprettholder stridsevne og mat(forsynings)sikkerhet, noe vi gjør i godt samarbeide med Mattilsynet og andre. 

Vi vil helst unngå å måtte bruke milliarder av kroner på å bekjempe noe vi kan forebygge, og Russland har vist oss hvor vanskelig det er å bli kvitt landbrukssykdommer som er etablert i landet.

Neste gang Sputnik eller Russia Today roper ut at «bacon freaks out Nato: when pigs fly, Norway panics» så er det vår nasjonale matsikkerhet som omtales.