Viderefører helikopterbistanden i nord

​Regjeringen vil leie inn sivile helikoptre for å sikre politiets helikopterberedskap i Nord-Norge. Forsvaret vil gi midlertidig helikopterbistand frem til politiet får på plass en leieavtale. – For å sikre at politiets helikopterberedskap i Nord-Norge blir ivaretatt foreslår regjeringen å leie inn sivile helikoptre. Vi vil øke bevilgningen til politiet med totalt 61 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til dette formålet, sier justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr (FrP) i en pressemelding fra Justisdepartementet. Forsvaret har gitt midlertidig støtte til politiet i Nord-Norge med to Bell 412 helikoptre. Forsvaret vil videreføre sin beredskap på Bardufoss med ett helikopter fra 1. januar, inntil en permanent løsning er på plass, men ikke etter 1. juli 2020