Nyheter:

Stein Garang ble torsdag tildelt Forsvarets likestillingspris 2017. Generalløytnant Erik Gustavson sto for tildelingen.
Stein Garang ble torsdag tildelt Forsvarets likestillingspris 2017. Generalløytnant Erik Gustavson sto for tildelingen.

– Vi trenger rollemodeller

Likestillingspris-vinner Stein Garang mener Forsvaret trenger flere rollemodeller på lavere nivåer.

Publisert Sist oppdatert

– Det er viktig for alle, og særlig kvinnene som kommer inn, at de har rollemodeller på alle nivåer i organisasjonen. Det er et stort spenn fra ei på 22 år til sjefen for Luftforsvaret (nåværende sjef er Tonje Skinnarland, red. anm.), sier oberstløytnant Stein Garang. 

– Vi trenger flere rollemodeller på lavere nivåer. 

Det er viktig for alle, og særlig kvinnene som kommer inn, at de har rollemodeller på alle nivåer

Han er opptatt av at de som kommer inn i Forsvaret skal ha gode rollemodeller. Han mener dette kan ha direkte innvirkning på om noen ønsker å fortsette i Forsvaret   slik var det for ham selv.

– Gjennom min karriere har jeg flere ganger hatt overordnede som har inspirert meg, gjennom måten de har behandlet andre og entusiasmen de har utvist i stillingen sin.

Oberstløytnant Stein Garang er fagansvarlig for rekruttering og seleksjon i Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Dette omfatter ansvar for å koordinere Forsvarets opptak og seleksjon. Torsdag ble han tildelt Forsvarets likestillingspris 2017. 

– Jeg ble litt overrasket da telefonen kom om at jeg hadde vunnet likestillingsprisen. Kona konkluderte med at jeg visstnok er en annen person på jobb enn hjemme, sa Garang spøkefullt fra talerstolen. Utdelingen fant sted under Forsvarssjefens likestillingskonferanse, som gjennomføres årlig i Oslo.

Garang tar Forsvarets utfordring med å øke kvinneandelen på alvor.

– Kriteriene for seleksjon skal være objektive og transparente, bare på den måten blir det riktig og rettferdig. Vi leter ikke lenger etter «han som er lik meg».

Forsvarets verdigrunnlag skal ligge i bunn for alt Forsvaret gjør, også rekruttering og seleksjon. Bevisstheten rundt å ivareta individuelle behov har økt, skal vi tro Garang.

– I FOS tilrettelegger vi for atskilte områder for klesskift og personlig hygiene, også på øvelse.

Vi leter ikke lenger etter «han som er lik meg»

De ønsker også å bevisstgjøre soldatene – for å forebygge diskriminering.

– De siste årene har vi gitt soldatene en oppgave som handler om seksuell trakassering, den har blitt godt mottatt.

I tillegg til å legge forholdene til rette for kandidatene, er Garang i følge juryen tydelig overfor dem som jobber med seleksjon i Forsvaret – på alle nivåer. Det skal jobbes for å selektere bredt både på kjønn, personlige egenskaper og relevante egenskaper. Dette skaper mangfold.

– Vi fokuserer på individet og ser likestilling i et større perspektiv, sier Garang.

Prisvinneren tror ikke Forsvaret vil klare å oppnå mer enn 30 prosent kvinner i førstegangstjenesten.

– Men det blir bare viktigere og viktigere å ivareta de vi har.

Hans inntrykk er at kvinnene som blir selektert, ikke står tilbake for mennene.

– På øvelsene er det et større frafall av menn enn kvinner.

På øvelsene er det et større frafall av menn enn kvinner

Det var i år ti nominerte kandidater, men juryen kom etter grundige diskusjoner enstemmig frem til at det måtte bli Garang som ble årets vinner av Forsvarets likestillingspris. Det var Nina Grimeland i Sjøforsvaret som innstilte Stein Garang til årets likestillingspris.

***

Prismottakeren må ha utmerket seg innenfor ett eller flere av følgende kriterier:
1. Utvist en god forståelse for, og evne til å iverksette likestillingspolitikk, i tråd med Forsvarets målsetting for likestillingspolitikken gitt i Forsvarets personellhåndbok del A.
2. Fått et godt samarbeidsklima mellom arbeidstakere og vernepliktige av begge kjønn.
3. Gitt kvinner og menn muligheter til å utvikle seg og få utfordringer uavhengig av kjønn.
4. Bidratt til økt kvinneandel i Forsvaret.
5. Profilert Forsvaret som en god arbeidsplass også for kvinner.
6. Motivert kvinner både i sivile og militære stillinger til å satse på en livslang karriere i Forsvaret.
Kilde: Forsvaret.no