– Vi må bli flinkere til å bruke internett. Slik kan vi få flere medlemmer

Brigader Jan Erik Thoresen er ny leder for Forsvarets seniorforbund.

Publisert Sist oppdatert

Jan Erik Thoresen er i dag sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter. Han slutter 20. mai. Da går han av for aldersgrensen. Avdelingen i Indre Troms hadde foreslått Thor Lysenstøen som motkandidat. Lysenstøen leder Seniorforbundets avdeling i Oslo og er generalsekretær for Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO). Thoresen ble valgt med klart flertall på landsmøtet på Gjøvik onsdag.

– Er ikke dette som å banne i kirka? En del eldre sliter allerede i dag med å henge med og få løst sine behov når banker og det offentlige i økende grad velger digitale løsninger. For dem betyr digitalisering problemer og bekymringer, hva sier du til dem?

– At vi skal finne praktiske løsninger for dem som trenger det, men vi må bruke de mulighetene som nå finnes for å nå ut til nye og effektivisere administrative oppgaver. Slik vil vi også spare penger, selv om det faktisk ikke er viktigst. Arbeidet ute ved avdelingene – og rekruttering av medlemmer lokalt – er avgjørende for at vi skal lykkes.

Kan tale forsvarssjefen i mot

Forbundslederen er forsvarssjefens rådgiver i spørsmål som gjelder Forsvarets pensjonister. Som sjef for Forsvarets personell- og vernepliktssenter har Thoresen jobbet tett opp mot forsvarsledelsen. I den nye rollen kan han også komme opp i situasjoner der han må tale forsvarssjefen midt i mot på vegne av sine medlemmer.

– Det ser jeg ikke som noe problem. Også tidligere har jeg kunnet være uenig med forsvarssjefen og gi uttrykk for det, sier Jan Erik Thoresen.

Nytt styre

Per Anders Volden ble gjenvalgt som nestleder. Iren Isfeldt ble valgt til sekretariatsleder og Heidi Hovdahl Gaustad blir informasjons- og kommunikasjonsleder og kontroller. Forbundsstyremedlemmer fra regionene er Øystein Figenschau, Per-Erik Eriksen, Arne Thingstad, Aage Willy Jonassen, Mali Åse Vaagland, Øyvind Kirsebom Strandman, Tom Geir Ludt Svendsen og Esben Aass. Varamedlemmer er John Arvid Fagerheim, Inger Johanne Jentoft, Trond Amundsveen, Asle Johan Kjelsberg, Egil Vindorum, Hans Sigurd Iversen, Gunnar Husey Gundersen og Thor Lysenstøen.